20 Kasım 2023 Pazartesi

Geoteknik Mühendisliği: Toprak ve Zemin Mekaniği

 Geoteknik Mühendisliği: Toprak ve Zemin Mekaniği

Geoteknik mühendisliği, mühendislik yapılarının temelini oluşturan toprak ve zemin mekaniği prensiplerini inceleyen bir disiplindir. Bu mühendislik alanı, yeraltı koşullarını değerlendirerek, inşaat projelerinin güvenli ve dayanıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine odaklanır. Genellikle mühendislik projelerinin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte rol alır ve yapıların zeminle etkileşimini anlama, zeminin taşıma kapasitesini değerlendirme ve gerekirse zeminin davranışını iyileştirme gibi konuları ele alır.

Geoteknik Mühendisliğinde Temel Kavramlar

 1. Toprak ve Zemin Mekaniği: Geoteknik mühendisliği, toprak ve zemin mekaniği prensiplerini temel alır. Bu, toprak ve zeminin mühendislik yapılarına etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır.

 2. Yeraltı Su Seviyeleri: Projelerin yerel topoğrafya ve jeolojik koşullarını anlamak, yeraltı su seviyelerini belirlemek ve bu su seviyelerinin mühendislik yapıları üzerindeki etkilerini değerlendirmek geoteknik mühendislerin görevlerindendir.

 3. Zeminin Taşıma Kapasitesi: Geoteknik mühendisleri, zeminin taşıma kapasitesini belirlemek için laboratuvar deneyleri, sondaj çalışmaları ve diğer analiz yöntemlerini kullanır. Bu, yapıların dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak açısından önemlidir.

 4. Zemin İyileştirme Teknikleri: Proje alanındaki zeminin uygun olmayan özelliklerini düzeltmek veya iyileştirmek için çeşitli teknikler kullanılır. Bu, zeminin mühendislik yapıları için daha uygun hale getirilmesini sağlar.

Uygulama Alanları ve Projeler

Geoteknik mühendisliği, çeşitli inşaat projelerinde kullanılır. Bunlar arasında binalar, köprüler, barajlar, tüneller, yol yapıları ve enerji tesisleri gibi büyük altyapı projeleri bulunmaktadır. Mühendisler, projenin başlangıcında yerel zemin koşullarını değerlendirir, tasarım aşamasında zeminin taşıma kapasitesini belirler ve inşaat sırasında zeminin davranışını sürekli olarak izler.

Geoteknik Mühendisliği Süreci

Geoteknik mühendisliği süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Alan Çalışmaları: Projenin bulunduğu alanda zemin örnekleri alınır ve jeolojik koşullar değerlendirilir.

 2. Laboratuvar Analizleri: Zemin örnekleri laboratuvarda incelenir ve zeminin mekanik özellikleri belirlenir.

 3. Taşıma Kapasitesi Analizi: Zeminin taşıma kapasitesi değerlendirilir ve mühendislik yapılarının güvenli bir şekilde desteklenip desteklenemeyeceği belirlenir.

 4. Zemin İyileştirme: Gerekirse, zeminin taşıma kapasitesini artırmak veya düzeltmek için uygun teknikler uygulanır.

 5. İnşaat Süreci: Mühendislik yapıları inşa edilirken, geoteknik mühendisleri zeminin davranışını sürekli olarak izler ve gerektiğinde ayarlamalar yapar.

Sonuç olarak

Geoteknik mühendisliği, inşaat projelerinin temelini oluşturan toprak ve zemin mekaniği prensiplerini kullanarak, yapıların güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesini sağlayan önemli bir mühendislik disiplinidir. Bu alandaki uzmanlar, jeolojik koşulları anlama, zeminin taşıma kapasitesini değerlendirme ve zeminin davranışını iyileştirme konularında kritik bir rol oynarlar.

16 Ocak 2019 Çarşamba

Sondaj Sayısının ve Derinliğinin Bulunması

Keşif-01. Gerekli sondaj sayısını ve derinliklerini bulun.


Ortalama kalite ve üniformluğa sahip bir sahada 4 katlı betonarme çerçeveli ofis binası inşa edilecektir. Bina 30 m x 40 m taban alanına sahip olacaktır. Zeminden 1 m derinlikte radye temel ile desteklenecektir. Saha doğal durumda gibi durmaktadır ve daha öncesinde kümelenme olduğunu gösteren bir delil yoktur. Kaya zemin yüzeyden 30 m derindedir. Sondaj sayısı ve derinliklerini belirleyin

Çözüm: 

Betonarme bir yapı, aynı ebattaki çelik çerçeveli bir binadan daha ağırdır. Dolayısıyla, tasarım mühendisi en azından ortalama veya daha iyi toprak koşullarını isteyecektir. Aşağıdaki Tablo-1'den, her 300 m2   alan için bir sondaj işlemi gerektiği görülmektedir. Toplam kaplama alanı 30 m x 40 m olduğundan = 1.200 m2, dört sondaj kullanın.

Tablo-2 Sondaj için gerekli olan minimum derinliği 5 S 0.7 + D = 5 (4) 0.7 + 1 = 14 m olarak göstermektedir. Tasarım mühendislerinin çoğu, bir sonraki alt katmanın mukavemetini kontrol etmek için sondajı biraz daha derin gerçekleştirir. Özet olarak, keşif planı 14 m derinliğe kadar 4 sondajla olacaktır.


Tablo1 – Yüzeysel temelli binalarda keşif sondaj aralıkları

Yüzey altı koşulları
Her sondaj için yapısal alan

(m2)
(ft2)
Zayıf kalite ve/veya değişken
200
2000
Ortalama
300
3000
İyi kalite ve üniform
600
6000


Tablo 2 – Yüzeysel temelli binalarda keşif sondaj aralıkları

Yüzey altı koşulları
Minimum sondaj derinliği
(S = Kat Sayısı ve D = öngörülen temel derinliği)
(m)
(ft)
Zayıf kalite ve/veya değişken
6S0.7 + D
20S0.7 + D
Ortalama
5S0.7 + D
15S0.7 + D
İyi kalite ve üniform
3S0.7 + D
10S0.7 + D


24 Eylül 2018 Pazartesi

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ 17.ULUSAL KONGRESİ

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ 17.ULUSAL KONGRESİ

Bu sene onyedincisi gerçekleştirilecek olan Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı Geoteknik.net sayfasıdır.  SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

 • Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı
 • Temel Mühendisliği
 • Zemin İyileştirmesi ve Güçlendirilmesi
 • Kazı, Tünel, Yeraltı Yapıları
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği
 • Şevler, Heyelanlar, Zemin Yapıları
 • Ulaştırma ve Çevre Geotekniği
 • Kıyı ve Liman Yapıları
 • Enerji Geotekniği

ZMGM DERNEĞİ WEBSİTESİ'NDEN YAPILAN DUYURU

Konferansın resmi sitesi ZMGM17.org'da yapılan duyuruyu alıntıladık:

"Sayın ZMGM Derneği Üyeleri; Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi'nin, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirmekten gurur duyuyoruz. Kongre, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği himayesinde 26-27-28 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul’un kalbi tarihi yarımadada bulunan İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Kongre ile ilgili bilgileri görmek ve bildiri özetlerinizi göndermek için http://www.zmgm2018.org adresini ziyaret ediniz. Bildiri özetlerinizi bu adres üzerinden 22 Şubat 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz. 17. Ulusal Kongrede mesleğimizin günümüzde kapsadığı tüm konular tartışılacaktır. Hedefimiz üç günlük bir beyin ve etkileşim fırtınası ile katılımcıların kongreden mümkün olan en büyük faydayı elde etmelerini sağlamaktır. Amaçladığımız etkileşim ve bilgi alışverişi forumu ancak sizlerin yoğun katkı ve katılımıyla gerçekleşecektir. Kongremize tüm meslektaşlarımızı davet ediyor ve kongrede görüşmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu"


ZMGM17 DÜZENLEME KURULU


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu (Konferans Başkanı)
Prof. Dr. İlknur Bozbey (Konferans Yürütücüsü)
Doç. Dr. Sadık Öztoprak
Doç. Dr. M. Kubilay Keleşoğlu
Dr. Cihan Öser
Dr. Zülal Akbay Arama
İnş Yük. Müh. Sinan Sargın
İnş. Yük. Müh. F. Tuğçe Çınar

ZEMİN MEKANİĞİ ve GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ  DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. S. Feyza Çinicioğlu (Başkan)
İnş. Yük. Müh. Müge İnanır (Sekreter)
Prof. Dr. Recep İyisan (Sayman)
Prof. Dr. Mehmet M. Berilgen
Prof. Dr. K. Önder Çetin
Prof. Dr. H. Turan Durgunoğlu
Prof. Dr. F. Erol Güler
Prof. Dr. Kutay Özaydın
Prof. Dr. İlknur Bozbey

ZMGM17 BİLİM KURULU 


A. Tolga Özer
Ahmet Sağlamer
Akın Önalp
Ali Hakan Ören
Alp Gökalp
Alper Sezer
Altay Birand
Altuğ Saygılı
Aşkın Özocak
Atilla Ansal
Aydın Kavak
Ayfer Erken
Ayhan Gürbüz
Aykut Şenol
Ayşe Edinçliler
Ayşen Lav
Banu İkizler
Berrak Teymur
Bilge Siyahi
Canan Emrem Kulaç
Cavit Atalar
Cem Akgüner
Deniz Ülgen
Ece Eseller Bayat
Elif Çiçek
Elif Yılmaz
Erdal Çokça
Erdal Uncuoğlu
Ergün Toğrol
Ersin Arel
Gökhan Baykal
Gülgün Yılmaz
Gürkan Özden
Halil Murat Algın
Hakan Özçelik
Harun Kürşat Engin
Hasan Tosun
Havvanur Kılıç
Huriye Bilsel
Hüseyin Yıldırım
İsmail Hakkı Aksoy
Mehmet Barış Can Ülker
Mehmet Murat Monkul
Mehmet Salih Keskin
Mete İncecik
Murat Mollamahmutoğlu
Murat Olgun
Murat Örnek
Murat Ergenekon Selçuk
Mustafa Hilmi Acar
Mustafa Laman
Mustafa Serdar Nalçakan
Mustafa Yıldız
Nejan Huvaj Sarıhan
Neşe Kurt Albayrak
Nihat Dipova
Nilay Keskin
Nurhan Ecemiş
Oğuzhan Sami Akbaş
Okan Önal
Orhan Erol
Orhan İnanır
Osman Sivrikaya
Ozan Dadaşbilge
Ömür Çimen
Önder Akçakal
Özcan Tan
Özer Çinicioğlu
Özgür Bezgin
Pelin Tohumcu Özener
R. Kağan Akbulut
Ramazan Yıldız
Rasin Düzceer
Rıfat Kahyaoğlu
Saadet Arzu Berilgen
Sadık Bakır
Sedat Sert
Selçuk Bildik
Selçuk Toprak
Selim Altun
Selman Sağlam
Semet Çelik
Sevinç Şehnaz Aktaş
Sina Kiziroğlu
Soner Uzundurukan
Sönmez Yıldırım
Suat Akbulut
Şahin Zaimoğlu
Temel Yetimoğlu
Tolga Bilge
Tolga Tonguç Değer
Tuğba Eksişar
Tuğrul Özkan
Ufuk Ergun
Utkan Mutman
Volkan Okur
Yeliz Yükselen Aksoy
Yener Özkan
Yeşim Gürtuğ
Yusuf Erzin
Yücel Güney
Yüksel Yılmaz
Zalihe Nalbantoğlu Sezai
Zeki Gündüz
Zeynep Özkul Birgören
Zülküf Kaya

ZMGM17 YERİ

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Adres: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt / Fatih - İSTANBUL

ZMGM17 KONFERANS PROGRAMI

ZMGM17 Konferans Programı'na bu linkten erişebilirsiniz.

ZMGM17 KONFERANSI RESMİ WEBSİTESİ


Konferansın resmi adresi www.zmgm2018.org/ dur