21 Mart 2016 Pazartesi

Geoteknikte Kullanılan Yer Bilimleri

Geoteknik yer bilimlerinin inşaat mühendisliğine uygulanışıdır.

Geoteknikte kullanılan yer bilimleri:

Petroloji: Kayaların özelliklerini ve orijinini inceleyen bilim dalıdır.

Jeomorfoloji: Yerkabuğunun şeklini ve orijinini inceler.

Pedoloji: Zirai zeminlerin fiziksel, kimyasal ve mikroorganik yapısını inceler.

Hidroloji: Yüzeysel ve yer altı sularını inceler.

Jeofizik: Kayaların ve zeminlerin kütlesel özelliklerini inceler.

Zemin Mekaniği: Zeminlerin gerilme-deformasyon davranışını fizik ve mekaniğe dayalı olarak inceler.

Kaya Mekaniği : Zemin mekaniği yöntemlerinin jeolojide kaya üzerinde uygulanmasıdır.

Zemin Mekaniği ve Kaya Mekaniği temel mühendislik bilimleridir.18 Mart 2016 Cuma

Kazıklı Temellerin Tasarım Metodu

Kazıklı temeller yeni yapılan inşaatlarda yaygın olarak kullanılmakta. Kazık dayanımını ve güvenliğini belirlemek önemli bir konu. Eurocode başlangıcından beri daha kesin yaklaşımlar da gerekli olmaya başladı. Kazık dayanımları genellikle CPT sonuçlarından elde edilmekte. Bu çalışmada değişik yaklaşımlar ve tasarım deneyimleri dikkate alınarak yeni bir metot önerilmekte. Metod zemin tipini ve kazık teknolojisini dikkate almakta. Metot 63 kazık yükleme deneyi ile kontrol edildi ve güvenilirliği sınandı. Bu makale araştırmacının doktora tezine dayanmaktadır.


17 Mart 2016 Perşembe

Baraj Dolguları 8. Kısım

Islah Bürosu, su ve su kaynaklarının idaresi, çevreye uygun ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, profesyonellerin teknik ihtiyaçlarını karşılamak, uygulamalara rehberlik etmek için dökümanlar yayınlamakta ve Amerikan vatandaşlarına rehberlik etmektedir.
Halk sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamak için Islah tesislerinin geliştirilmesinde hissedarların istekleri ve tasarım standartları arasında bir uyum gözetilmeli. Sorumlu tasarımcılar tüm bunları sağlamak için standartlar ve tüm teknik şartnamelerde bu amaca odaklanmalıdırlar.
Referans: Tasarım Standartları No.13, Islah Bürosu Ocak 2014
Organizasyon: ABD Islah Bürosu Departmanı
Kaynak: Baraj Dolguları 

Uygulama İçin Kazı İş Tüzüğü

Uygulama İçin Kazı İş Tüzüğü (2015)

Bu tüzük kazı işleri ile ilgilenen kişi veya firmalara iş sağlığı ve güvenliği hakkında rehberlik ediyor. Bu tüzük hendek, maden kuyusu ve tüneller de dahil olarak tüm kazı işlerine uygulanabilir.

Tüzük kazı işi yapan firma sahiplerine veya yöneticilerine rehberlik edebilir.

Dili : İngilizce


Fitil Drenaj Rekoru

US Wick Drain ( Menard Grubu iştiraklerinden) yıla rekor büyüklükte zemin iyileştirme kontratı ile başladı. Şirket Charlestonda yapılan yeni Hugh K.Leatherman, Büyük Konteyner Binası (önceden Donanma Ana Terminali) inşaatından önce sıkışabilir killerin konsolidasyonunu hızlandırmak için 8000 km’lik fitil drenaj uygulaması yapacak. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri’nde bugüne kadar yapılmış olan en büyük fitil drenaj uygulaması.


Yeni terminalin inşaası on senelik ve 1.3 milyar dolarlık bir proje. Proje kapsamında  Charleston Limanı’nın modernizasyonu tamamlanacak. US Wick Drain projeye Şubat’ta başladı ve 2016 boyunca devam edecek. Liman genişletme projesinin tamamlanması için öngörülen tarih ise 2019.