27 Aralık 2015 Pazar

Şev Stabilitesini Araştırma Prosedürü

Bilinen kayma özelliklerine sahip bir zeminde şev stabilitesini incelemek için kaymanın meydana geleceği yüzeyi temsil eden dairenin pozisyon ve çapı belirlenmelidir. Kritik (Göçme) dairesi, zeminin kayma mukavemeti, kaymayı sağlayan kayma kuvveti şartını sağlar. Şevin göçmeye karşı güvenlik faktörü hesaplanmalıdır. Şev stabilitesini tayin etmek için deneme metodu veya analitik metod ( basit durumlarda) kullanılabilir.

Şev Kayması

Bir şevin altındaki zeminin göçmesine şev kayması adı verilir. Göçmeye katılan zemin kütlesinde aşağıya ve dışarıya doğru hareket görülür.

Şev kaymasının sebepleri:

 • Kazı 
 • Mevcut bir şevin topuk kısmının oyulması 
 • Zemindeki ince kılcal çatlakların gelişmesi
 • Boşluk suyu basıncının artması
 • Şev altındaki zemini sıvılaştıran bir şok


Eğer göçme bir kayma yüzeyi boyunda meydana gelirse ve bu kayma yüzeyi şev yüzeyini topuk veya daha yukarıda keserse buna Şev Göçmesi denir.

Eğer şev topuğu altındaki zemin üzerindeki materyalin ağırlığını kaldıramayacak durumdaysa, göçme şev topuğu altında bir derinlikte meydana gelir. Buna da taban göçmesi denir.

Zemin Nedir?

Zemin mineral tanelerden meydana gelmiş agregadır ve su içinde dağılabilir. Kayada ise mineraller kuvvetli ve kohezyonlu bağlarla bağlıdır ve kolayca dağılmazlar.  Mineral parçacıkların meydana getirdiği bazı tip agregaları ise kaya veya toprak zemin olarak sınıflandırmak zordur.

İçindeki maddelerin orijinlerine göre zeminler iki büyük gruba ayrılabilir:
 • Kimyasal ve fiziksel olayların etkisiyle kayaların aşınma ve dağılmasından meydana gelen zeminler
 • Organik orijinli olanlar


Arazi sınıflandırmasında pratikte en çok karşılaşılan zemin tipleri şunlardır:
 • Kum ve çakıl
 • Hardpan
 • Silt
 • Kil


15 Kasım 2015 Pazar

6.Geoteknik Sempozyumu

6.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU

Amacı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından planlanan ve yürütücülüğünü İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi,Adana Büyükşehir Belediyesi,Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Derneği'nin birlikte yapacağı 6. Geoteknik Sempozyumu, Geoteknik Mühendisliği alanında çalışan araştırmacıları ve uygulayıcı mühendisleri bir araya getirerek güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, karşılıklı görüş alışverişini gerçekleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında karşılaşılan geoteknik mühendisliği sorunları ve bunların çözüm yöntemlerini uygulama örnekleriyle birlikte tartışmak, bilime ve araştırmaya katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. 

Sempozyum 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesinde yapılacaktır.

SEMPOZYUMA GİRİŞ VE KONULARI

Giriş 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 44. Çalışma Dönemi takvimi içerisinde yapılması planlanan 6. Geoteknik Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi yürütücülüğünde 26-27 Kasım 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki alanlarla ilgili bilimsel etkinlik düzenlemeyi ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı toplumsal bir görev saymakta, çalışma programını bu hedefe uygun hazırlamakta ve olanaklarını bu doğrultuda seferber etmektedir. Özel bir konu olarak Geoteknik, inşaat mühendisliği uygulamalarının ve mesleki disiplinler arasındaki eşgüdümün olmazsa olmazı bir öneme sahiptir.
Geoteknik Sempozyumu, üniversitelerimizin de desteğiyle inşaat mühendisliği, Geoteknik Anabilim Dalı bakış açısıyla, her türlü zeminde yapı üretiminin mümkün olduğunu gösterecektir. Deprem tehlikesi altındaki bir ülkenin inşaat mühendisleri olarak; hayati önemi olan bu konunun sempozyum formatında ve derinliğinde ele alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ifadenin tek bir okuması bulunmaktadır: Geoteknik sempozyumu en geniş yelpazeyle toplanmalı, ihtiyaç duyulan tartışmalar gerçekleştirilmeli, sempozyum zemininde açığa çıkacak olan mesleki zenginlik ve birikim, topluma güvenli yapılar ve dolayısıyla güvenli yaşam olarak dönmelidir.6.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 

A SALONU

26 Kasım 2015 Perşembe


08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 Açılış Konuşmaları 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL “SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ” 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

A1 OTURUMU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cavit ATALAR 
11:00 – 11:10 Rasin Düzceer, Alp Gökalp, Şenol Adatepe Avrasya Tüneli TBM Giriş ve Çıkış Yapıları Kazı Destek Sistemi Uygulamaları 
11:10 - 11:20 Orhan Esat İnanır, Müge İnanır Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri-I Deformasyon Gözlemi (İnklinometre ve SAA) 
11:20 - 11:30 Okan Önal, Gürkan Özden Bir Dolgu Şevin İnsansız Hava Aracı Kullanılarak Modellenmesi 
11:30 – 11:40 Deniz Ülgen, Selman Sağlam, Mehmet Yener Özkan Rijit Bir Yeraltı Yapısının Dinamik Yükler Altındaki Tepkisinin Santrifüj Deneyi ile Değerlendirilmesi 
11:40 – 11:50 Halil Murat Algın, Arda Burak Ekmen NATM Tüneli ile Kazıklı Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi 
11:50 - 12:00 Mohammad Ahmadi–Adli, Nejan Huvaj, Kartal Toker Yağmurla Tetiklenen Heyelanların Önceden Tahmini: Bir Laboratuvar Model Çalışması 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK “KENTSEL DÖNÜŞÜM ATIKLARININ YOL İNŞAATINDA KULLANIMI” 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID “NUMERICAL MODELLING IN GEOTECHNICAL ENGINEERING” 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası 

A2 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal ÇOKÇA 
14:45 – 14:55 Bertan Özdemir, Burak Evirgen, Ahmet Tuncan, M. İnanç Onur, Mustafa Tuncan Zemin Donatıları ile Güçlendirilmiş Şevlerin Değerlendirilmesi 
14:55 – 15:05 İlkay Tonyalı, Çağlar Horoz, Serkan Çağlar Jet Grouting Yöntemi ile Zemin Islahı Sonrası Parametre Değişimlerinin Değerlendirilmesi 
15:05 – 15:15 Cihan Cengiz, İsmail Emrah Kılıç, Erol Güler Geosentetik Donatılı Taş Kolonlarla Desteklenen Bir Toprak Seddenin Farklı Sönümleme Modelleri ile Analizleri 
15:15 – 15:25 Zeynep Çekinmez, Orhan Erol Yüzer Tip Taş Kolonlarda Oturma Azaltım Oranı Üzerine Deneysel Bir Çalışma 
15:25 – 15:35 Emre Çeçen, Omar Ibrahim Hussein Zayıf Zeminlerde Uygulanan Taş Kolonların İyileşme Etkisinin Sayısal Analizi
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER “YÜKSEK KAPASİTELİ ANKRAJLARIN TASARIM VE UYGULAMASI” 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

A3 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan EROL 
16:45 – 16:55 Ece Kurt Bal, Lale Öner Darbeli Kırmataş Kolonlar (Dkk) ile İyileştirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sahasında Oturma Davranışının Gözlemlenmesi 
16:55 – 17:05 Eyyüb Karakan, Arzu Okucu, Banu Yağcı Geotekstil Donatılı Killerin Gerilme Şekil Değiştirme ve Dayanım Parametrelerinin İncelenmesi 
17:05 – 17:15 Kubilay Keleşoğlu, Caner Durmuş Taş Kolonlarla İyileştirilmiş Yumuşak Zeminlerde Temel Rijitliğinin Etkisi 
17:15 – 17:25 Abdülaziz Özdemir, Gizem Mısır, Mustafa Laman Derin Karıştırma Yöntemi ile Zemin İyileştirmesi 
17:25 – 17:35 Anoosheh Iravanian, Huriye Birsel Sıkıştırılmış Kum Bentonit Karışımının Çekme-Eğilme-Serbest Basınç Dayanımı İlişkilendirilmesi ve Çimento Katkının Etkisi 
17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT “TÜRKİYE’DE YÜKSEK YAPILARDA ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ UYGULAMALARI” DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ “ÜSTYAPICI GÖZÜYLE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞ” 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PANEL “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ” Panel Başkanı; Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU (İstanbul Ü. –ZMGM) Panelistler; Prof. Dr. Erol GÜLER (Boğaziçi Ü.)

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 
A4 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ 

09:00 – 09:10 Hatice Çınar Şenlik, Hacı Bekir Kara Jet Grout Yöntemi ile Zemin İyileştirilmesine Ait Bir Vaka Analizi 
09:10 – 09:20 Zafer Gürsoy, Ender Başarı, Seda Durukan Körfez Bölgesi Çökelmiş Zeminlerin Kireç ve Çimento ile Islahı 
09:20 – 09:30 Mehtap Tunca, Abdil Ciddi, Şahin Çağlar Tuna, Ramazan Yıldız Derin Kazılarda Sayısal Analiz Sonuçları ile Gerçekleşen İksa Yanal Deplasmanlarının Mukayesesine İlişkin Bir Vaka Analizi 
09:30 – 09:40 Tahir Yıldız, Hüseyin Yıldırım, Hilmi Turan Durgunoğlu Aşırı Yüklemeler Altında Toprakarme İstinat Yapılarının Tasarımı 
09:40 – 09:50 Burak Evirgen, Mustafa Tuncan, Ahmet Tuncan Yapay Zemin Dondurma Yöntemi ile Örnek Modelleme Çalışması 
09:50 – 10:00 Tuğba Eskişar, Selim Altun Fiber Donatılı İnce Taneli Zeminlerin Mekanik Davranışlarının Serbest Basınç Deneyleri ile İncelenmesi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER “ULAŞTIRMA GEOTEKNİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR AGREGA UYGULAMALARI” 
11:00 – 11:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER “HİDROLİK YAPILARDA KARŞILAŞILAN GEOTEKNİK SORUNLAR” 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR “TÜBİTAK ARDEB ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU” 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN “DENİZ VE LİMAN YAPILARININ GEOTEKNİK TASARIMI” 
14:15 – 14:25 Ara 

A5 OTURUMU - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat AKBULUT 

14:25 – 14:35 M. Erdem İspir, Mazen C. İsmail Zada Kısa Kök Boyuna Sahip Yüksek Kapasiteli Ankrajların Zayıf Kayada Davranışları-Bir Vaka Çalışması 
14:35 – 14:45 İlhan Burak Duran, Ersin Arel, Akın Önalp Deniz Kenarında Yeraltı Otoparkı için 3-Boyutlu Analizler 
14:45 – 14:55 Serkan Üçer, Nebil Ergun Polimer ve Çelik Şeritli Donatılı Zemin Duvar Alternatiflerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma 
14:55 – 15:05 Esra Uray, Serdar Çarbaş, İ. Hakkı Erkan, Özcan Tan Harmoni Arama Algoritması ile Betonarme Konsol Dayanma Duvarlarının Optimum Tasarımı 
15:05 – 15:15 Mehmet Bahadır Bülbül, Gökhan Demi r Derin Kazılarda İksa Sistemlerinin Tasarımının ve Deformasyonlarının İncelenmesi 
15:15 – 15:25 Nazife Nilay Ağcaabat, Mehmet M. Berilgen Zemin Çivili Destekleme Sistemlerinin 2b Sayısal Çözümüne Sonlu Eleman Tipinin Etkisi 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 DAVETLİ KONUŞMACI 11 – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK “GEOSENTETİKLER KULLANILARAK ZAYIF ZEMİNLERİN, DOLGULARIN VE ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, TASARIMI VE UYGULAMALARI” 
16:10 – 16:20 Ara 

A6 OTURUMU – ŞEVLER, HEYELANLAR VE ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM 

16:20- 16:30 Sevil Kaçar, Saner Yurdumakan, Eyüp Şişman, Tümer Tombuloğlu, Serhan Özdoğan Erdemir Elmatepe Şev Stabilite Tasarımı 
16:30– 16:40 Selçuk Toprak, Volkan Helva, Özgür Ballı Çelik Boru Hattının Şev Hareketi Etkisi Altında Davranışı 
16:40 – 16:50 Onur Akay, Abdullah Tolga Özer Kumlu Şevlerin Sızma Kuvvetleri Altındaki Davranışlarının İki ve Üç Boyutlu Laboratuar Fiziksel Modelleri ile Araştırılması 
16:50 – 17:00 Mustafa Kubilay Keleşoğlu Sürşarj Etkisindeki Şevlerde Üç Boyutlu Göçme Mekanizması 
17:00 – 17:10 Hasan Fırat Pulat, Yeliz Yükselen Aksoy Sentetik ve Doğal Kentsel Katı Atıkların Kayma Mukavemetinin Büyük Ölçekli Direk Kesme Deneyleriyle İncelenmesi 
17:10 – 17:20 Fatih Işık, Rahim Kağan Akbulut, Ahmet Şahin Zaimoğlu, Seracettin Arasan Kil Zeminlerin İyileştirilmesinde Atık Doğal Liflerin Kullanılabilirliği 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

A7 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 

17:35- 17:45 Kaan Dal, Murat Örnek, Yakup Türedi Donatılı Zemine Oturan Kare Kesitli Temellerde Eksantrisite Etkisinin Araştırılması 
17:45 – 17:55 Waldemar Pauls, Ogul Doygun, Stephan Westhus Geosentetik Donatılı Dolgu İstinat Duvarları ve Köprü Ayakları 
17:55 – 18:05 Mehmet Salih Keskin Geogrid Donatılı Kohezyonsuz Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışının İncelenmesi 
18:05 – 18:15 Hüseyin Suha Aksoy, Mesut Gör, Esen İnal FRP Kazıklı Radye Temellerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi 
18:15 – 18:25 Anıl Ekici, Mustafa Erdem İspir, Aslı Çevik Zayıf Kayaçlar ve Ara Seviye Geomateryaller için Temel Kazığı Tasarımı - Bir Vaka Analizi 
18:25 – 18:35 Onur Yankı, Recep İyisan Kazık Taşıma Kapasitesinin İki Yönlü Statik Yükleme Deneyleri ile Belirlenmesi 
18:35 – 19:00 KAPANIŞ 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI - B SALONU 

26 Kasım 2015 Perşembe 

08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (Açılış Konuşmaları) 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL) 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

B1 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem AKGÜNER 

11:00 – 11:10 Gizem Mısır, Fatih Yaldız, Mustafa Laman, Şenol Karakayalı Liman Yapısında Kazık Yükleme Deneyi 
11:10 - 11:20 Ayşe Alagöz, Murat Can Özdemir, Ekin Ekizce, Osman Sivrikaya Kazıklı Radye Temel Tasarımı ve Modellenmesi 
11:20 - 11:30 Erdal Uncuoğlu Tabakalı Zemine Oturan Kare Temellerin Taşıma Gücü 
11:30 – 11:40 Burhan Avci, Ayhan Gürbüz Yüzeysel Temellerin Yatak Katsayısı ile Tasarımı 
11:40 – 11:50 Yavuz Yenginar, Özcan Tan Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazığın Eksenel Yük Altındaki Yük-Oturma Davranışının Model Deneylerle Araştırılması 
11:50 - 12:00 Yavuz Yenginar, Özcan Tan Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazıkların Sürtünme Direncinin Deneysel Olarak Belirlenmesi 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK) 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID) 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası

B2 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur BOZBEY 

14:45 – 14:55 Tuğrul Sadıklar, Sabriye Banu İkizler, Aysel Şeren, Seda Öztürk, Zeynep Öğretmen Aydın Tarihi Binaların Temel Sistemlerinin GPR (Yer Radarı) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi: Surp Garabet Kilisesi Örneği 
14:55 – 15:05 Buse Emirler, Mustafa Laman Farklı Geometriye Sahip Plakalı Ankrajların Çekme Kuvveti Etkisinde Davranışının İncelenmesi 
15:05 – 15:15 Emrah Dağlı, Ömer Faruk Çapar, Ayşe Bengü Sünbül Analitik ve Sayısal Yöntemler ile Kumlu Zeminlerin Taşıma Gücünün Belirlenmesi 
15:15 – 15:25 Murat Olgun, Yavuz Yenginar, Bekir Fidan Kuru ve Doygun Kumlardaki Tekil Kazığın Yük-Oturma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi 
15:25 – 15:35 Eriş Uygar, Hugh Brocklebank, Peter Sharp Kumlu Zeminlerde Sığ Temellerin Oturma Hesaplarında Düşük Sünme Modülünün Uygulanması 
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER) 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

B3 OTURUMU - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Şahin ZAİMOĞLU 

16:45 – 16:55 Lars Vollmert, Ogul Doygun, Stephan Westhus Geosentetik Donatılı Yük Transfer Platformları - Teori ve Uygulama 
16:55 – 17:05 Kübra Erdem, Ezgi Karabacak, Nuray Yasavul, Osman Sivrikaya Derin Kazı Modellemesi ve Maliyet Hesabı 
17:05 – 17:15 Ömer Faruk Usluoğulları, Esra Subaşı Duman, Hakan Şahin Üç Boyutlu Sonlu Eleman Analizleri Kullanılarak Ankrajlı Kazık ile Destekli Şev Performansının İncelenmesi 
17:15 – 17:25 Gülay Uysal Akın, Ender Başarı, Seda Durukan, Zafer Gürsoy Derin Kazı ve Derin Kazı İksa Yöntemleri 
17:25 – 17:35 Saner Yurdumakan, Eyüp Şişman, Tayfun Ünver, Serhan Özdoğan, Sevil Kaçar Erdemir Elmatepe Şev Islahı Pasif Ankraj Zemin Çivisi ve Mini Kazık-Kalıcı Ankraj Saha Uygulaması 
17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT) PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ) 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (PANEL - “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ”) 
20:30 SEMPOZYUM KOKTEYLİ

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 

B4 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aykut ŞENOL 

09:00 – 09:10 Zülküf Kaya, Aykut Erol, Şebnem Yaltır, Erdal Uncuoğlu, Hacı Bekir Kara Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
09:10 – 09:20 Zuheir Karabash, Ali Fırat Çabalar, Nurullah Akbulut Biyopolimer Katkılı Bir Kil Örneğinin Kompaksiyon ve Serbest Basınç Deneyleri ile İncelenmesi 
09:20 – 09:30 Seracettin Arasan, Hakan İkiz Polimer, Kimyasal ve Katkılar ile Modifiye Edilmiş Uçucu Küllerin Katı Atık Depolama Alanı Şiltesi Olarak Kullanılabilirliği 
09:30 – 09:40 Tuğçe Özdamar Kul, Ali Hakan Ören Sızıntı Suyunun Zeolitin Hidrolik İletkenliği Üzerine Etkisi 
09:40 – 09:50 Ali Sinan Soğancı, Özden Soğucaklı Özkan Çimento Stabilizasyonu ile Konya-Ahi Bölgesindeki Kil Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi 
09:50 – 10:00 Selçuk Bildik, Mustafa Laman Kum Zemine Gömülü Borularda Oluşan Gerilmelerin Deneysel Olarak İncelenmesi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER) 
11:00 – 11:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER) 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR) 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN) 
14:15 – 14:25 Ara 

B5 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Önder ÇETİN 

14:25 – 14:35 Mustafa Özer, Talat Kasım Yavuz Zeminlerin Hacimsel Büzülme Limitinin Parafin Kaplama Yöntemiyle Belirlenmesi 
14:35 – 14:45 Zülal Akbay Arama, Safiye Feyza Çinicioğlu Tabakalanmış Killi Zeminler Üzerinde Yer Alan Dolgularda Kritik Yükseklik 
14:45 – 14:55 Hüseyin Yıldırım, Ayşen Çelebi Düşey Gerilme Etkisindeki Dairesel Alanın Çevre Bölgesindeki Oturmalar 
14:55 – 15:05 Murat Türköz, Hasan Tosun, Hasan Savaş Sıkıştırılmış Zeminlerin Şişme Potansiyelinin Belirlenmesinde Direkt Yöntemler 
15:05 – 15:15 Ahmet Talha Gezgin, Özer Çinicioğlu Pasif Zemin İtkisinin Genleşim Açısına Bağlı Hesaplanması ve Kenetlenme Gerilimi Kavramı
15:15 – 15:25 Evren Kırnıç, Mustafa Akgün, Cavit Atalar, Özkan Cevdet Özdağ, Yaprak İpek Mikrotremor Quası Transfer Spektrumları Pik Genlik Periyot Değerleri İle Zemin Deformasyon Değişimlerinin Tanımlanması 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK) 
16:10 – 16:20 Ara 

B6 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat OLGUN 
16:20- 16:30 Abdulazim Yıldız, Minna Karstunen, Mohammad Rezania, Zhen Yu Yin Killerin Zamana Bağlı Davranışı ve Yeni Gelişmeler 
16:30– 16:40 Akın Önalp, Ersin Arel Türkiye Geoteknik Mühendisliği’nde Zemin ve Kaya Mekaniğinin Yeri 
16:40 – 16:50 Mustafa Yıldız, Engin Erayman, Uğur Çavuş, Ali Yıldız Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajlar ve Türkiye'deki Uygulamaları 
16:50 – 17:00 Haluk Işık, Ali Fırat Çabalar Koni Penetrasyon Testi Yöntemiyle Bazı Zemin Özelliklerinin Nümerik Analizi 
17:00 – 17:10 Akın Önalp, Ersin Arel, İlhan Burak Duran Aşırı Konsolide Killerin Mekanik Özelliklerinin Laboratuvar ve Presiyometre Deneyleri İle Değerlendirilmesi 
17:10 – 17:20 Yusuf Erzin, Deniz Türköz, Yeşim Tuskan Farklı Ege Kumlarının Kalifornia Taşıma Oranı (CBR)'ın Kolayca Belirlenen Zemin Özelliklerinden Tahmini 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

B7 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU 

17:35- 17:45 Volkan Kalpakcı, Şevki Öztürk, Gökhan Yaman, Mehmet As Jipsli Zeminlerde Gözlenen Heyelan Hareketleri ve Alınan Önlemler Üzerine Bir Vaka Analizi 
17:45 – 17:55 Gökhan Çevikbilen, Berrak Teymur, Ümit Karadoğan, Hatice Merve Başar, Sönmez Dağlı, Pembe Özer Erdoğan, Barış Güzel, Leyla Tolun Kaba Daneli Deniz Dibi Tarama Malzemelerinin Geoteknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
17:55 – 18:05 Volkan Emre Uz, Mehmet Saltan, İslam Gökalp Granüler Yol Malzemelerine Uygulanan DCP, CBR ve MR Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 
18:05 – 18:15 Hüseyin Yıldırım, Ayşen Çelebi Bir ve Üç Boyutlu Konsolidasyon Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
18:15 – 18:25 Taha Taşkıran, Serhan Savur Deponi Alanlarında Geçirimsizlik Tabakasının Hidrolik Özelliklerinin İncelenmesi ve Diyarbakır Katı Atık Depolama Alanı Örneği 
18:25 – 18:35 Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Bahadır Ok, Baki Bağrıaçık, Sefer Ercan Epsileli Zeminlerin Mukavemet Parametreleri Üzerinde Kesme Kutusu Deneyinin Boyut Etkisi 
18:35 – 19:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (KAPANIŞ) 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI - C SALONU 

26 Kasım 2015 Perşembe 

08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (Açılış Konuşmaları) 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL) 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

C1 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selim ALTUN 
11:00 – 11:10 Ali Ateş, İnan Keskin, Nihat Sinan Işık, Mehmet Orhan Düzce İlinde (Gölyaka) Kat Yüksekliği Belirlenmesi Araştırmalarında Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Kullanılması: Düzce Örneği 
11:10 - 11:20 Berna Unutmaz Tünel Çevresi Zeminlerinin Deprem Sonrası Davranışı 
11:20 - 11:30 Makbule Ilgaç, H. Tolga Bilge, Kemal Önder Çetin Sismik Zemin Sıvılaşması Tetiklenme Bağıntılarının Kıyaslamalı Değerlendirmesi 
11:30 – 11:40 Hamza Güllü, Recep İyisan Sismik Tehlike Analizi İçin Mantık Ağacı Yaklaşımı 11:40 – 11:50 Mustafa Akgün, Cavit Atalar, Atilla Uluğ, Mehmet Utku, Ulubey Çeken, Oya Pamukçu, Tolga Gönenç, Özkan Cevdet Özdağ Zemin, Mühendislik, Sismik Ana Kaya Modelleri ile Gözlemsel Quasi ve Kuramsal Zemin Transfer Fonksiyon Hesaplamaları 
11:50 - 12:00 M. Kerem Ertek, Gökhan Demir, S. Banu İkizler Samsun İli Atakum İlçesindeki Bir Alanda Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK) 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID) 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası

C2 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hanifi ÇANAKÇI 

14:45 – 14:55 Koray Cihan, Yasemin Er, Seçkin Aydın, Karacasu Barajı Eşdeğer Lineer Dinamik Analizi ve Kalıcı Deformasyon Tahminleri 
14:55 – 15:05 Mehmet İnanç Onur, S. Umut Umu, D. Volkan Okur, Mustafa Tuncan, Ahmet Tuncan Rezonant Kolon Deneyi ile Temiz Kum Zeminlerde P ve S Dalga Hızlarının Tespiti 
15:05 – 15:15 Selman Sağlam, Sadık Bakır Tekrarlı Yükler Altında Doygun Siltlerin Davranışı 
15:15 – 15:25 Zülküf Kaya, Ayfer Erken Adapazarı Zeminlerinin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı 15:25 – 15:35 Ertal Bol, Mustafa Özsağır, Sedat Sert, Aşkın Özocak Siltli Zeminlerin Dinamik Özellikleri 
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER) 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

C3 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hamza GÜLLÜ 

16:45 – 16:55 Gökhan Özdemir, Bilge Siyahi, Ömer Berat Polat Geoteknik Tehlikeler Açısından Bir Yerleşim Bölgesinin İncelenmesi 
16:55 – 17:05 Onur Toygar, Deniz Ülgen Hendek Tipi Dalga Bariyerlerinin Titreşim Yalıtımına Etkisinin Saha Deneyleri ile İncelenmesi 
17:05 – 17:15 Selda Durmaz, Deniz Ülgen Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki İvme Tepkilerinin İncelenmesi 
17:15 – 17:25 Cavit Atalar, Braja M Das, Mustafa Akgün, Hilmi Dindar, Özkan Cevdet Özdağ, Yaprak İpek Kıbrıs Zeminlerinin Özellikleri ve Quasi Transfer Spektrumları ile İlişkisi 
17:25 – 17:35 Ahmet Demir, Erol Tutumluer, Baki Bağrıaçık, Talha Sarıcı, Bahadır Ok Güçlendirilmiş Temel - Alt Temellerin Tekrarlı Yükler Altındaki Performansının Değerlendirilmesi 17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT) PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ) 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (PANEL - “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ”) 
20:30 SEMPOZYUM KOKTEYLİ

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 

C4 OTURUMU – ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ 

09:00 – 09:10 Emirhan Sancak, Özer Çinicioğlu Geoteknik Tasarımlarda İçsel Sürtünme Açısının Belirlenmesi 
09:10 – 09:20 Güner Salihi, Yüksel Yılmaz, İlkay Tonyalı Teorik ve Ampirik Yaklaşımlarla Elde Edilen Kazık Oturma Değerlerinin Arazi Yükleme Deneyi Sonuçları ile Kıyaslanması 
09:20 – 09:30 Hüseyin Suha Aksoy, Esen İnal, Mesut Gör Dere Kumu ve Kırmataş Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu ile Üretilen Numunelerin Basınç Dayanımı Değişimleri 
09:30 – 09:40 Çağdaş Arda, Ali Reza Zafarani, Selçuk Bildik, Özer Çinicioğlu Kohezyonsuz Zeminlerde Aktif Göçme Yüzeyi Geometrisi 
09:40 – 09:50 Ali Hilmi Volkan Özdemi r Adana İli Sarıçam İlçesi 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Alanı İnşaatı Yapım İşi Yapı Yüklerinin Taşıyıcı Kaya Birimlerine Aktarılması 
09:50 – 10:00 Mustafa Tolun, Mustafa Laman Eksenel Yüklü Tekil Kazığın Farklı Yöntemlerle Sayısal Analizi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER) 
11:00 – 11:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER) 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR) 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN) 

14:15 – 14:25 Ara 

C5 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT 

14:25 – 14:35 Emrah Dağlı, Ömer Faruk Çapar, Gamze Bilgen TS En 14227-11 Standardının Kireç İle Zemin Islahında Kullanımı 
14:35 – 14:45 Ahmet Tuna Cömert, Nazile Ural Mermer Tozunun Kil Zemin Özelliklerine ve CBR’a Etkisi 
14:45 – 14:55 Muhammet Çınar, Hanifi Çanakcı, Fatih Çelik Çimento Katkılı Grout’un Reolojik Özellikleri Üzerinde Pirinç Kabuğu Tozunun Etkisinin İncelenmesi 
14:55 – 15:05 Selda Ghabaee, Aykut Şenol, Hasan Yıldırım Kireç ile Stabilize Edilmiş Bentonitin Kür Süresinin Mukavemet Üzerindeki Etkisi 
15:05 – 15:15 Oğuzhan Ataşalar, Halil Orhun Canatan, M Murat Monkul, Yeliz Yükselen Aksoy İzmir Körfezi Tarama Zemininin Kireç ve Uçucu Kül ile Stabilizasyonu 
15:15 – 15:25 İlyas Özkan, Erdal Çokça Fosfojips Kullanarak Şişen Zeminlerin Stabilizasyonu 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK) 
16:10 – 16:20 Ara 

C6 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. S. Banu İKİZLER 
16:20- 16:30 Semet Çelik, Babak Karimi Ghalehjough, Payam Majedi, Suat Akbulut Mikronize Kil Katkılı Çimento Enjeksiyonunun Granüler Zeminlerin Geçirimliliğine Etkisinin Araştırılması 
16:30– 16:40 Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü Atıksu Çamuru Külü ile Kaba Daneli Zemin Karışımının CBR Performansının İncelenmesi 
16:40 – 16:50 Beste Selekoğlu, M. Merve Akbulut, Mustafa Çetiner, Murat Örnek, Yakup Türedi Çelikhane Cürufu Katkılı Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması 
16:50 – 17:00 Zeynep Neşe Kurt Albayrak, Suat Akbulut Farklı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Bir Hidrofob Kilin Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması 
17:00 – 17:10 Saadet Arzu Berilgen, Begüm Turan Haliç Tarama Çamurunun Geotekstil Tüpler ve Polimer Katkılar Yardımıyla Susuzlaştırılması 
17:10 – 17:20 Diyar İ smail Hassan, Ali Fırat Çabalar, Nurullah Akbulut Bir Kilin Atık Granit Kırığıyla İyileştirilmesi 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

C7 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nejan HUVAJ 

17:35- 17:45 İrem Kalıpcılar, Ali Mardani-Aghabaglou, Gözde İnan Sezer, Alper Sezer, Selim Altun Çimento Stabilize Kilin Sülfat Etkisi Altında Dayanım ve Geçirimlilik Özellikleri 
17:45 – 17:55 Süleyman Gücek, İsmail Zorluer Katkılı Zemin İyileştirmede Kür Süresi ve Zemin Suyunun Etkisi 
17:55 – 18:05 Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü Atıksu Çamuru Külü Kullanımının İri Daneli Zeminin Kompaksiyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 
18:05 – 18:15 Fatih Çeli k, Hanifi Çanakcı, Muhammet ÇINAR Çimento Katkılı Grout’un Reolojik ve Akışkanlık Özelliklerine Pirinç Kabuğu Külünün Etkisi 
18:15 – 18:25 Ahmet Arslan, Gizem Güvel, Suphi Civelek, Selçuk Bildik Zemin Çivisi ve Ankraj Sistemlerinin Derin Kazılarda Kullanımı Üzerinde Vaka Analizi 
18:25 – 19:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

31 Ekim 2015 Cumartesi

Geoteknik Süreli Yayınları

Geoteknikte İngilizce uluslararası dil olarak belirmiştir. Bunun sonucu en önemli yayınların hemen tümü bu dildedir. Türkiye'de Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ulusal Komitesi (1979-1984) Zemin adlı bir dergi çıkarmışsa da yayın günümüzde sürdürülememektedir. Devlet kuruluşlarının zaman zaman çıkardığı teknik bültenler ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Günümüzde bu alanda özel bir dergi çıkmamakta ancak geoteknikle ilgili makaleler hakemlik sistemi ile İnşaat Mühendisleri Odasının yayımladığı Teknik Bülten ve TÜBİTAK'ın dergilerinde aralıklı olarak belirmektedir. 

Dünyada ise şu dergiler ön sıralarda sayılabilir: 

1. Journal of Geotechnical Engineering                          (American Society of Civil Engineers ASCE)

2. Geotechnique                                (Institution of Civil Engineers and British Geotechnical Society)

4. Canadian Geotechnical Journal                                                             ( National Research Council)

5. Soils and Foundations                                                                       (Japanese Geotechnical Society)

6. Ground Engineering                                                                                                                     (ICE)

7. Geotechnical Testing Journal                                   (American Society of Testing Materials ASTM)

8. Geotechnical and Geological Engineering                                                 (Chapman&Hall, London)

10. Computers and Geotechnics                                                                             (Elsevier, Rotterdam)

30 Ekim 2015 Cuma

Geoteknik Yayınları

Tüm anabilim dallarında olduğu gibi araştırmacı ve uygulayıcılar günümüzde hızla gelişen teknik ve teknolojiyi izleme durumundadır.  Bu amaçla geoteknikte de üç ana kaynak bulunmaktadır.Bunlar dergiler, konge ve sempozyum yayınları ve kitaplar olarak gruplandırılabilir. Ayrıca belirli konuda yayın tarama sistemleri bulunmaktadır.

a) Geoteknik Kongre ve Sempozyumları

b) Geoteknik Süreli Yayınları

c) Zemin Mekaniği Kitapları

Geoteknik Kongre ve Sempozyumları

Geoteknikte 1936'da  A.B.D'nin Massachusetts eyaletinde yapılan birinci Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi'nden (ICOSMFE) sonra 1940 ve 1944 dışında her dört yılda bir yapılan kongreler yanında Avrupa, Güney Amerika , Asya, Avustralya, Afrika bölgesel kongreleri konudaki gelişmeleri izleme açısından önem taşımaktadır. Bunlardan Avrupa bölgesi toplantıları (ECSMFE) sunulan bildirilerin kalitesi açısından özel bir yer tutmaktadır. ICOSMFE lerin yerleri :

1936 Cambridge, Mass.

1948 Rotterdam

1953 Zürih

1957 Londra

1961 Paris

1965 Montreal 

1969 Mexico City

1973 Moskova

1977 Tokyo

1981 Stockholm

1985 San Fransisco

1989 Rio de Janeiro

1993 Yeni Delhi

1997 Hamburg

2001 İstanbul

2005 Osaka

2009 İskenderiye

2013 Paris 

Bu toplantılar dışında Amerikan İnşaat Mühendisliği Odası ASCE belirli aralıklarla özel konuların ele alındığı  'Specialty Conference' adı altında toplantılar düzenlemekte ve yapılan yayınlar uygulamaya önemli katkılarda bulunmaktadır. İngiliz İnşaat Mühendisleri Odası ( ICE)  de benzer şekilde çağdaş konularda toplantılar ve buralardan gelen bilgilerle yayın yapmaktadır.

29 Ekim 2015 Perşembe

Türkiye'de Geoteknik

Zemin mekaniğinin Türkiye açısından önemi bu bilim dalının Terzaghi tarafından Türkiye'de tasarlanmış ve geliştirilmiş olmasıdır. Erdbaumechanik kitabının ilk nüshasının Robert Kolej'e ithaf edildiği söylenmektedir.

Türkiye'de zemin mekaniği dalında ilk doktora çalışması devlet bursu ile  Ord.Prof.Dr. A. Hamdi Peynircioğlu (1908-1982) tarafından Berlin Üniversitesi'nde adı literatüre geçerek yapılmıştır. Bundan dolayı Peynircioğlu Türkiye'de zemin mekaniğinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Zemin mekaniği konusunda ilk eserin ise Geyve'de Yılanda heyelanını açıklayan 1340 tarihli Ahmed Müştak, İbrahim Hakkı ve Ahmed Malik'in yayınladığı 23 sayfalık rapor olduğu sanılmaktadır.

İkinci dünya savaşı sonrası yol ve baraj inşaatları ile girişilen ve sonra endüstri yapıları ile sürdürülen bayındırlık atılımı Karayolları ve Devlet Su İşleri Genelmüdürlükleri gibi uygulayıcı kuruluşlarda geniş ölçüde yabancı danışman desteği ile sürdürülmüştür. 1950'den sonra başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi konuya eğilmiştir. Ancak devletin araştırmaya desteğini kısıtlı tutması ve üniversite öğretim üyelerinin endüstriden gelen danışmanlık taleplerine öncelik vermeleri geoteknik gibi Türkiye için çok bol kaynaklı bir dalın yeterince gelişememesi sonucunu yaratmaktadır. DSİ ve TCK gibi büyük kuruluşların iş yükü buralarda kurulmuş teknik araştırma dairelerinin işlevleri dışında çalışmalarını zorunlu kıldığından başka ülkelerde devlet kuruluşlarının gerçekleştirdiği öncülük görevi de gerçekleşememektedir. Bu amaçla kurulmuş olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın araştırmayı teşvik etme gayretleri de bugüne kadar etkisini gösterememiştir.

Türk geoteknik camiası giderek genişleyen ve yüksek standardda çalışmalar yapan bir kimlik kazanmaktadır. Bu 1974'ten bu yana Ulusal Kongreler düzenlenmesi ile de dışa yansımaktadır. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi'nin 2001 yılında Türkiye'de yapılmış olması grubun dinamizmini gösterme açısından önemlidir.

Kaynak: Önalp A. (1997); Geoteknik Bilgisi I Zeminler ve Mekaniği

22 Ocak 2015 Perşembe

Yaşam Süreci Değerlendirmesi

LCA (Yaşam süreci değerlendirmesi) bir ürünün kullanım ömrü boyunca çevresel etkilerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. LCA ürünün yaşam ömründe kaynakların elde edilmesinde başlayarak, üretime, kullanmaya, geri dönüşüme ve atıkların imhasına kadar olan süreci dikkate alır. LCA araştırmaları diğerlerini yaratmadan çevresel sorunların engellenmesini amaçlar. LCA’nın şartları ISO 14040:2006 ve ISO 14044-2006’dır. LCA çalışmaları çeşitli amaçlarla kullanılan ürün veya sistemlerin çevresel etkilerinin karşılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Örneğin inşaat mühendisliği projelerinin tasarımında iki değişik çözüm karşılaştırılarak çevresel etkisi daha az olan proje seçilebilir

21 Ocak 2015 Çarşamba

Karbon Ayakizi

Karbon ayakizi Birleşik Krallık Karbon Güvenliği (UK Carbon Trust) tarafından kişiler, organizasyonlar, olaylar ve ürünler yüzünden dolaylı veya doğrudan oluşan Karbon Salınım Emisyonlarının ölçümü için tanımlanmıştır.
Ayakizi, Karbon Salınımı Emisyonları Kyoto Protokolü’nde altı madde olarak dikkate alınmaktadır: karbondioksit (CO2), metan (CH4), Nitrojenoksit (N2O), hidroflorkarbonlar (HFCs), perflorkarbonlar (PFCs), ve sülfürhekzaflorüd (SF6).
Birleşik Krallık’ta karbon ayakizi ton/karbondioksit eşitliği ile ölçülür. Ton/Karbondioksit değişik karbon gazı salınımlarının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu birim bahsedilen 6 değişik gazın 100 yıllık ısıtma potansiyeli ile çarpılması ile elde edilir.
Birleşik  Krallık iki tip karbon ayakizi tanımlamaktadır:
1. Organizasyonel karbon ayakizi; bir organizasyonun binalarının, endüstri komplekslerinin ve şirket araçlarının aktivitelerinden kaynaklanan emisyonlar.
2.   Tüm kullanım ömrü ve üretimi boyunca bir ürünün yeniden kullanımı, geri dönüşümü veya imhası esnasında ortaya çıkan emisyonlar.
Lakin bu aynı zamanda inşaat mühendisliği yapısında ele alınabilir ve geosentetiklerin kullanıldığı sürdürülebilir kalkınma özellikleri ile geosentetiklerin kullanılmadığı konvansiyonel olmayan çözümlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Alternatif tasarımların ve inşaat tekniklerinin karbon ayakizi üzerindeki etkisinin anlaşılması inşaat mühendisliğinde geosentetiklerin avantaj sağlayıp sağlamayacağının kontrol edilmesini sağlayabilir.
Alternatif tasarımın karbon ayakizinin ve inşaat tekniğinin potansiyelini anlamak için çeşitli yöntemler vardır. UK’de  WRAP tarafından geosistemlerin (kompozit çalışma sistemleri veya geosentetik içerenlerin) daha geleneksel olan ve betonarme – çelik kullanılan sistemlere göre faydalı olup olmadığı araştırıldı. Çalışmanın amacı geosistem-tabanlı çözümlerin geleneksel tasarımlardan daha az karbon salınımına sebep olup olmadığının incelenmesi için yapıldı. Bünyesel karbon ( veya karbondioksit) inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan malzemelerin taşınması ve üretiminden kaynaklanan kümülatif enerjinin ve karbon emisyonlarının ölçüsüdür. Betonda bulunan bünyesel karbon mesela; çimento ve agrega bileşenlerinin betonla gerçekleştirdiği özümleme, işleme ve ulaştırma işlemleri ile araziye ulaştırılmasından kaynaklanmaktadır.
WRAP araştırması çeşitli inşaat mühendisliği projeleri için geleneksel yöntemlerle üretilen ve geosentetiklerin kullanıldığı projeleri karşılaştırmaktadır. WRAP raporunda verilen örnekler Tablo 1’de anlatılmaktadır.
Tablo 1
TANIMLAR
CO2 azalımı
Atık
Dolgu
Yapı
Toplam
1.Çevresel set
Orijinal tasarım: Taş getirilmesi ve ağırlık sepeti sistemi
Geosentetik tasarım: Saha zemininde güçlendirilmiş zemin kullanımı
100%
67%
96%
87%
2.Yol set
Orijinal tasarım: Ayakizini azaltmak için taş getirilmesi
Geosentetik tasarım: Saha zemininde güçlendirilmiş zemin kullanımı
58%
36%
Artış
31%

Ürünlerin karbon ayakizi BSI-Karbon Güvenliği- Gıda ve Çevre Departmanı tarafından hazırlanan PAS 2050 (Ref 4) metodu ile hesaplanmıştır.
PAS 2050 karbon ayakizi hesaplamasında temel teşkil etmektedir. Metodoloji ile üretim, modifikasyon, ulaştırma, depolama, kullanma, servis etme, geri dönüşüm veya imha süreçleri için emisyonları hesaplamaktadır.

Ölçümler tedarik zincirinin temel kaynaklarının tanımlanmasını, emisyon azalımı ve düşük karbonlu ürünlerin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Ölçümler aynı zamanda inşaat mühendisliği uygulamalarında geosentetik malzemelerin kullanıldığı veya kullanılmadığı durumların karşılaştırılmasını sağlamaktadır. 

20 Ocak 2015 Salı

Avrupa Birliği Karbon Salınımı Politikaları

Avrupa Birliği Karbon Salınımı Politikaları
Kyoto Protokolü’nü 1997’de imzalayan 15 AB üyesi 2012’ye kadar karbon salınımını 1990’daki seviyeden %8 azaltmayı kabul etti. AB ek protokollerle daha sonra bu oranı %13’e kadar çıkarmayı planladı. 2020 hedeflerini belirlediler:
·         %20 daha az karbon salınımı (1990 seviyesine göre)
·         %20’ye çıkmış yenilenebilir enerji oranı

·         %20 daha az enerji tüketimi

19 Ocak 2015 Pazartesi

Geoteknik ve Sürdürülebilirlik

Son 20 yılda mevcut kalkınma modelinin sürdürülemez olduğu anlaşılmıştır. Bir başka deyişle olanaklarımızın ötesinde yaşamaktayız.

Sürdürülebilir kalkınmanın amacı gelecek nesillerin yaşam kalitesini etkilemeden; bütün dünya insanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmektir. Birleşik Krallık hükümeti çalışmalarını dört alana odaklamaktadır:
·         İklim değişimi ve enerji
·         Doğal kaynakların korunması ve çevre iyileştirmesi
·         Sürdürülebilir tüketim ve üretim
·         Sürdürülebilir topluluklar

Daha sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yaşanmakta olan iklim değişiminin derecesini belirleyecektir.  İklim değişimi geçmişte uygulanan karbon salınım emisyonları yüzünden kaçınılmaz olsada; iklim değişiminin çevre, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini değiştirmek için gelecekte karbon salınım emisyonlarının düşürülmesi gerekmektedir.

18 Ocak 2015 Pazar

Geoteknik Mühendisliği ve Sürdürülebilirlik

Hemen hemen tüm projelerde olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma için geoteknik mühendisliğinde de proje hedeflerini gerçekleştirme ile sürdürülebilirliği sağlamada görüş ayrılıkları vardır. Minimum çevresel etki ve yüksek katma değerin ( ekonomik ve sosyal ) hedeflendiği bir çağda, tüm mühendisler sürdürülebilir gelişmeye özellikle dikkat etmelidirler. Bununla birlikte geoteknik mühendisliği sürdürülebilirlik referanslarının şekillenmesi ve sağlanmasında kritik role sahip olmasından dolayı geoteknik uygulamalar maksimum kazanç sağlanırken inşaat projesinin etkilerinin azaltılmasını sağlayabilecektir. Lakin geoteknik dünyasında değişim için hala bir direnç ve gönülsüzlük mevcuttur. Bu makalede sürdürülebilirliğin geoteknik mühendisliği açısından önemine değinilmektedir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, geoteknik, geoteknik mühendisliği, çevre.

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

İnşaat mühendisliği uygulamaları hem kaynak hem yakıt tüketimine yol açmaktadır. İnşaat sanayii her yıl küresel enerji kaynaklarının ve kum,çakıl ve taş kaynaklarının %40’ını tüketmektedir (Dixit ve diğ., 2010) . İnşaat faaliyetleri iklim değişimine, ozon hasarına, toprak erozyonu ile hava ve su kirlililiğine yol açmaktadır (Kibert 2008). Geoteknik inşaat projeleri sadece yukarıda değinilenleri etkilemekle kalmayıp aynı yüzlerce yılda şekillenen yeryüzü tabakalarında değişimler ile toplumların sosyal ve etik değerlerini de etkilemektedir. Bundan dolayı geoteknik uygulamalar sürdürülebilir gelişmenin sağlanması açısından sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler ile ilişkilidir.Sürdürülebilir gelişme mevcut ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır. En çok kullanılan sürdürülebilirlik tanımlamasına göre (Brutland Raporu, 1987); sürdürülebilir gelişme insanların potansiyellerinin farkına varmalarına ve yaşam kalitelerini arttırmalarına eş zamanlı olarak dünyanın yaşam destek sistemlerinin korunması, arttırılmasıdır. Sürdürülebilir gelişmeyi tanımlamanın bir diğer yolu da ekonomi, çevre ve insanların olduğu   bir üçlüdür.

Son elli yılda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için yeni çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme (UNCED) Konferansı’nda ( Rio d Janeiro, 1992) 179 devlet Agenda 21’i imzalamıştır. Bu tarihten sonra sürdürülebilir gelişme pek çok ülkeyi kapsayan politik bir hedefe dönüşmüştür.

Günümüz toplumunun karşılaştığı zorluklar oldukça karmaşıktır ve sürdürülebilir gelişmenin dikkate alınmamasının pek çok neticesi vardır. Sürdürülebilir gelişmede karşılaşılan zorluklara dikkat çekmek için toplumun bütün kesimlerini kapsayan küresel ve yerel angajmanlara ihtiyaç vardır. Mesela inşaat mühendisleri toplumda altyapı, ulaşım ve binalardan sorumlu oldukları için kilit bir role sahiplerdir. Faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişmeyi dikkate almaları olumlu sonuçlara yol açarak yol gösterici olabilir.

Geoteknik mühendisleri, doğrudan inşaat mühendisliği ile bağlantılı olarak sürdürülebilir gelişmede önemli bir rol oynayabilirler. Geoteknik mühendisliği projelerin ilk safhalarından itibaren çevresel etkileri azaltarak ve sosyoekonomik değerler yaratarak sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Geoteknik mühendisliğinin sürdürülebilir gelişmeyi nerede ve nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir.

Geoteknik mühendisliği inşaat sanayii’nin önemli bir kısmı olmasından dolayı sürdürülebilir gelişmede büyük etkiler sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir. Geoteknik işleri büyük miktarda enerji kullanarak büyük miktarda zeminin yer değiştirmesinden ile dikkate değer miktarda doğal kaynak ve insan gücü kullanımından sorumludur (Jefferis;2005).  Geoteknik mühendisleri ulaşım, altyapı ve bina projeleri için yeryüzünün değiştirilmesinden ve yer seçiminden sorumlu olmalarından dolayı; tabii çevre ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahiplerdir. Geoteknik mühendisliğinde sürdürülebilirliğe dikkat çekmek inşaatlarda sürdürülebilirliği sağlamak için ana koşuldur. İnşaat zincirinde ilk halka olmasından dolayı geoteknik mühendisliği inşaat kaynaklı zararlı etkilerin azaltılmasında ve çevresel etkilerin azaltılmasında büyük bir potansiyele sahiptir.

Geoteknik ve Geosentetiklerin Kullanımı İle Karbon Ayakizi Azalımı Örnekleri

Son yıllarda inşaat mühendisliği projelerinde geosentetiklerin kullanılmasının karbon ayakizini azaltması hakkında yayınlanan makaleler artmıştır.
WRAP raporlarından altı durum geçmişi geoteknik mühendisliği projelerinde CO2  salınımının azaltılmasının hesaplamalarını göstermektedir. Örnek durumlar tablo 1 a ve 1b de görülmektedir.
Tablo 1
TANIMLAR
CO2 azalımı
Atık
Dolgu
Yapı
Toplam
1.Çevresel set
Orijinal tasarım: Taş getirilmesi ve ağırlık sepeti sistemi
Geosentetik tasarım: Saha zemininde güçlendirilmiş zemin kullanımı
100%
67%
96%
87%
2.Yol set
Orijinal tasarım: Ayakizini azaltmak için taş getirilmesi
Geosentetik tasarım: Saha zemininde güçlendirilmiş zemin kullanımı
58%
36%
Artış
31%

Setler ve toprak dolgular

WRAP durum geçmişinde ilk örnekte (Tablo 1) atıklarda bünyesel CO2 %100 azaltılmıştır. Bu kötü zeminlerin sahadan uzaklaştırılmak yerine zeminin geosentetik malzemelerle birlikte yeniden kullanılması (genelde dolgularda) ile sağlanmaktadır.

Orijinal tasarımda zeminin sahadan uzaklaştırılmasına ek olarak granüler dolgu için ham agrega da getirilmesi gerekmekteydi. Geosentetik çözüm saha dolgusunun kireçle sahada modifiye edilmesi ile bünyesel karbondioksitin % 67 azalmasını sağladı.

Bu durum geçmişinde, yapısal bileşen orijinal kum sepetinden geosentetik donatıya dönüştürüldü ve bu da bünyesel karbondioksitin %96 azalmasını sağladı. İncelenen tüm altı durum geçmişi içinde en büyük karbondioksit azalımı %87 ile bu durum için gözlemlendi.

İkinci WRAP durum geçmişi (Tablo.1’de 2)’ da görülmektedir. Orijinal tasarımda köşeli kırmataş toprak dolgu için kullanılacaktı ve killi malzemenin sahadan uzaklaştırılması gerekmekteydi. Revize edilmiş tasarımda sahada bulunan killi zeminin geogrid donatı eklenerek dolgularda kullanılması sağlandı. Bu projede kazı miktarının çokluğu nedeniyle atık malzemelerde yalnızca %58 karbondioksit azalımı sağlanabildi.

Geosentetik malzemelerin dolgularda kullanılması bünyesel karbondioksitte artmaya neden oldu çünkü orijinal dolgu tasarımında böyle bir malzeme dikkate alınmamıştı. Lakin geogrid donatı ve yeniden kullanılan kilin sayesinde bünyesel karbondioksit %31 azaldı.

Duvarlar

Sıradaki iki WRAP durum geçmişi (Tablo 2’de 3 ve 4) güçlendirilmiş betonarme duvarların ikiside geosentetikler ile güçlendirilmiş ızgara duvar ve modüler blok duvar ile değiştirilmesi ile elde edilmiştir.

Tablo 2
TANIMLAR
CO2 azalımı
Atık
Dolgu
Yapı
Toplam
3.İstinat duvarı
Orijinal tasarım: Betonarme istinat duvarı
Geosentetik tasarım: Izgara dayanma duvarı
73%
73%
70%
70%
4.İstinat duvarı
Orijinal tasarım: Betonarme istinat duvarı
Geosentetik tasarım:
Modüler blok duvar
100%
100%
81%
85%
5.İstinat duvarı
Orijinal tasarım: Palplanş duvar
Geosentetik tasarım:
Çelik şerit donatılı zemin
-
-
84%
84%
6.İstinat duvarı
Orijinal tasarım: Boşluklu beton blok drenaj
Geosentetik tasarım:
Geokompozit drenaj
-
Artıl
82%
73%

Birinci durumda (3) atıkların sahadan uzaklaştırılması ve uygun dolgu malzemesinin getirilmesi ile %73 CO2 azalımı sağlanmıştır. Ek olarak geleneksel güçlendirilmiş betonarme duvar yerine geosentetikle güçlendirilmiş ızgara duvar kullanımı ile bünyesel CO2 bu projede %70 azalmıştır.

İkinci durumda (4), modüler blok duvar kullanımı ile %100 bünyeselem CO2 azalımı sağlanmıştır. Çünkü bu tasarımda orijinal tasarımdan farklı olarak atık ürün uzaklaştırılması ve dolgu malzemesi getirilmesi gerekmemektedir.

Bu durum orijinal dolgu malzemesinin kullanışsız olduğunun ve yüksek dereceli dolgu malzemesinin getirilmesi gerektiğinin varsayılmasından kaynaklanmaktaydı. Geogrid donatıların ve modüler blok kaplamaların getirilmesi gerekmekteydi.  Orijinal tasarımdan farklı olarak çelik donatı ve betonarme yerine  geogrid donatı ve modüler blok kaplamaların kullanılması  bünyesel CO2 81% azalmaya, ve toplam  CO2 azalımının da of 85% olmasını sağlamıştır.

Beşinci durumda (5) palplanş istinat duvarının, yerinde döküm  çelik şerit donatılı betonarme paneller ile değiştirilmesinin sonuçları görülmektedir. Bu durumda iki tasarımda da atık veya getirilen dolgu malzemesinde bir azalma görülmemektedir çünkü her iki tasarımda da aynı büyüklükler söz konusudur. Lakin revize edilmiş tasarımda yapısal bileşenlerde %84 CO2  azalımı gerçekleşmiştir.

Son WRAP durum geçmişi (6) 4m yüksekliğinde betonarme donatılı istinat duvarının sonuçlarını göstermektedir. Orijinal tasarımda boşluklu betonarme malzeme kullanılarak drenaj sağlanmıştır. Revize edilmiş tasarımda bu geokompozit ile sağlanmıştır. Geokompozit betonarme bloklardan daha ince olduğu için, kalınlık farkını gidermek için bir miktar dolgu kullanılması gerekmiştir ve buda bünyesel CO2 de artışa neden olmuştur. Lakin beton drenaj bloklarının geokompozit drenaj sistemi ile değiştirilmesi ile %73 bünyesel CO2 azalımı sağlanmıştır. Üstelik bu geokompozit drenaj malzemesinin İngiltere’ye Almanya’dan ithal edilmesine rağmen sağlanmıştır.  

İnşaat mühendisliği projelerinde konvansiyonel teknikler ile geosentetiklerin karşılaştırılması için bir teknik de Heerten tarafından kullanılmıştır (Reference 8). Heerten biriken enerji talebini (CED) ve CO2 emisyonlarını hem geleneksel betonarme donatılı istinat duvarı ve geosentetik donatılı istinat duvarları için hesaplamıştır.
Geogrid donatılı  yol dolgularının inşaatlarda kullanılması %40 daha fazla zemin kazılımını gerektirse de , geosentetik çözümde getirilen ve yer değiştirilen dolgu malzemesi CED’de %70 ve CO2 emisyonlarında %82 azalım sağlamıştır.
Bu hesaplamalardan yola çıkarak WRAP  uzun dönemli çevresel faydalarından dolayı konvansiyonel teknikler yerine geosentetik malzemelerin kullanılmasının daha uygun olduğunu rapor etmiştir.

YollarHeerten tarafından verilen ikinci örnek yol inşaat tasarımlarında kireç stabilasyonu ile geogrid donatının zeminlerde kullanımını karşılaştırmaktadır.  Zemin altı stabilizasyonu için çok az geogrid gerekmesinden dolayı  kireç kullanımı ile kıyaslandığınd (81%) CED ve %96 CO2  azalımı gözlemlenmiştir. Bu da geosentetiklerin kullanılmasının faydalarını gösteren bir diğer örnektir.


Sonuç:

Geosentetiklerin kullanılması çok faydalı olabilir.İthal edilen malzemeler ve atıklardan kaynaklanan masrafların azaltılmasının dışında, nakliye  kolaylığı , gürültü ve hava kirliği azalımı gibi kısa dönem çevresel etkileri ve sosyoekonomik faydaları vardır. Ek olarak LCA ‘nın da gösterdiği gibi inşaat mühendisliği projelerinde geosentetiklerin kullanıldığı tasarım ile bünyesel CO2 azalımı sağlanabilmektedir.