31 Temmuz 2013 Çarşamba

Permeabilite

Zemin permeabilitesi yeraltı suyu akışı ile ilgilidir ve zemin ortamının sürekli boşluk oranın ölçümüdür. Sabit başlı permeatreler veya düşen başlı permeatre deneyleri ile laboratuarda zemin numuneleri test edilerek bulunur. Permeabiliteyi ölçmek için arazi deneyleri de kullanılabilir.Aşağıda karakteristik permeabilite değerleri yer almaktadır.
Karakteristik permeabilite katsayıları (Lindeburg )
Grup Sembolü (USCS)
Karakteristik 
Permeabilite Katsayıları(cm/s)
GW
2.5 x 10-2
GP
5 x 10-2
GM
>5 x 10-7
GC
>5 x 10-8
SW
>5 x 10-4
SP
>5 x 10-4
SM
>2.5 x 10-5
SM-SC
>1 x 10-6
SC
>2.5 x 10-7
ML
>5 x 10-6
ML-CL
>2.5 x 10-7
CL
>5 x 10-8
MH
>2.5 x 10-7
CH
>5 x 10-8

Dışsal Sürtünme AçısıDışsal sürtünme açısı, d, veya zemin ile istinat duvarı ve kazığın oluşturduğu kompozit malzemenin sürtünmesi aşağıdaki açılarla belirtilebilir:

Kazıklar

20 derece çelik kazıklar için  (NAVFAC)
0.67f - 0.83f (USACE)

20 derece çelikler için (Broms) f3/4  betonarme için (Broms)
f2/3 ahşap için (Broms)

0.67f (Lindeburg)

Nordlund dışsal sürtünme açısını daha etkili bir şekilde tanımlamak için içsel sürtünme açısı (f) 'ye bağlı değişik tablolar ve kazığın hacmine dayalı tablolar hazırlamıştır.İstinat Duvarları


d = 2f         betonarme duvarlar için (Coulomb)
        3

                f formülde içsel sürtünme açısı  (derece)


29 Temmuz 2013 Pazartesi

Zeminlerde Kohezyon

Kohezif zeminler kil tipi zeminlerdir. Zeminde molekülleri veya benzeri parçacıkları bir arada tutan kuvvete kohezyon denir.

Kohezyon, c, genellikle  doğrudan makaslama deneyi ile belirlenir.

Serbest basınçlı dayanım , Suc, Üçeksenli Deney veya  Serbest Basınçlı Dayanım Deneyi ile belirlenir.
Suc ile Vane Kayma Deneyleri ile elde edilen  kayma mukavemeti arasında korelasyonlar vardır. 
c = Suc/2
               formülünde:
               c = kohezyon,  kN/m2 (lb/ft2), ve
               Suc = serbest basınçlı dayanım,  kN/m2 (lb/ft2).
İyi-Taneli Zeminler İçin Kıvam Rehberi
SPT Penetrasyon
Tahmin Edilen Kıvam
Suc (tons/ft2)
<2
Çok Yumuşak
<0.25
2 - 4
Yumuşak
0.25 - 0.50
4 - 8
Orta
0.50 - 1.0
8 - 15
Sert
1.0 - 2.0
15 - 30
Çok sert
2.0 - 4.0
>30
Katı
>4Kohezif Zeminler için Kıvam Değerleri  (Bowels, Temel Analizi)
SPT Penetrasyon
Tahmin Edilen Kıvam
Suc (kips/ft2)
0 - 2
Çok Yumuşak
0 - 0.5
2 - 4
Yumuşak
0.5 - 1.0
4 - 8
Orta
1.0 - 2.0
8 - 16
Sert
2.0 - 4.0
16 - 32
Çok Sert
4.0 - 8.0
>32
Katı
>8

Genel Mukavemet Değerleri(Lindeburg, İnşaat Mühendisliği Referans El Kitabı)
USCS Zemin Grubu
c, kompakte halde (lb/ft2)
c, doymuş(lb/ft2)
GW
0
0
GP
0
0
GM
-
-
GC
-
-
SW
-
-
SP
-
-
SM
1050
420
SM-SC
1050
300
SC
1550
230
ML
1400
190
ML-CL
1350
460
CL
1800
270
OL
-
-
MH
1500
420
CH
2150
230

İçsel Sürtünme Açısı

Zeminin içsel sürtünme açısı (Mohr Dairesi) kayma gerilmesi ve normal efektif gerilme grafiğinde kayma göçmesinin olduğu açıdır.


İçsel sürtünme açısı kayma deneyi veya üçeksenli gerilme deneyi ile belirlenebilir.İçsel sürtünme açısını ,f, belirlemenin genel yolları şu şekildedir:

için taneli zeminlerin standart penetrasyon sayısına dayalı  ampirik değerler alınır( Bowels. Temel Analizi).

SPT Penetrasyon, N-Değeri 
f (Açı)
0
25 - 30
4
27 - 32
10
30 - 35
30
35 - 40
50
38 - 43

ile kumlar için standart penetrasyon sayısı ilişkisi (Peck 1974,Temel Mühendisliği El Kitabı'ndan) 

SPT Penetrasyon, N-Değeri
Kumun Sıkılığı
f (açı)
<4
Çok gevşek
<29
4 - 10
Gevşek
29 - 30
10 - 30
Orta
30 - 36
30 - 50
Sıkı
36 - 41
>50
Çok sıkı
>41

ile kumlar için standart penetrasyon sayısı ilişkisi (Mayer 1956,Temel Mühendisliği El Kitabı'ndan) 

SPT Penetrasyon, N-Değeri
Kumun Sıkılığı
f (açı)
<4
Çok gevşek
<30
4 - 10
Gevşek
30 - 35
10 - 30
Orta
35 - 40
30 - 50
Sıkı
40 - 45
>50
Çok sıkı
>45