29 Mart 2013 Cuma

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik mühendisliği zemin malzemelerinin mühendislik davranışlarını inceleyen inşaat mühendisliği branşlarından biridir. Geoteknik mühendisliği inşaat mühendisliğinde önemlidir; ve ayrıca askeriye, madencilik ve petrol endüstrisinin yanısıra zemin veya zemin altında yapılan tüm inşaat faaliyetleri ile de ilgilidir. Geoteknik mühendisliği zemin mekaniği veya kaya mekaniği prensiplerini kullanarak zeminaltı koşullarını ve malzemeleri inceler, bu malzemelerler ilgili fiziksel/mekanik özellikleri belirler, ve doğal arazilerin, insan yapımı arazilerin stabilitesini iyileştirir,mevkinin risk faktörlerini değerlendiri, temel yapılarını tasarlar, mevki koşullarını ve temel yapılarını değerlendirir.

8 Mart 2013 Cuma

Geoteknik


Geoteknik bilimsel metodlar ve mühendislik prensipleri kullanılarak zemin tabakasının ve malzemelerin özelliklerinin elde edilmesi, tahmin edilmesi ve bu bilgilerin mühendislik problemlerinde kullanılması uygulamasıdır. Zeminin ve çeşitli zemin malzemelerinin davranışlarını tahmin etmeye çalışarak , zemini insanlar için yaşanabilir hale getirme bilimidir.

Geoteknik zemin mekaniği, kaya mekaniği ile jeoloji, jeofizik, hidrolojinin mühendislik yaklaşımlarını kapsar. Geoteknik geoteknik mühendisleri tarafından uygulanır.

Geoteknik uygulama örnekleri şunları kapsar: doğal afetlerin (depremler, volkanik patlamalar, heyelanlar vs.) olası zararlarının tahmin edilerek zararlarına karşı önlem alma ve toprak,kaya ve yeraltı sularının davranışlarını tahmin ederek baraj uygulamaları yapmak, temelleri dizayn etmek, köprülerin performanslarını tahmin etmek, bina ve diğer tüm .yapı uygulamaları.