15 Kasım 2015 Pazar

6.Geoteknik Sempozyumu

6.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU

Amacı: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından planlanan ve yürütücülüğünü İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi,Adana Büyükşehir Belediyesi,Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği Derneği'nin birlikte yapacağı 6. Geoteknik Sempozyumu, Geoteknik Mühendisliği alanında çalışan araştırmacıları ve uygulayıcı mühendisleri bir araya getirerek güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, karşılıklı görüş alışverişini gerçekleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında karşılaşılan geoteknik mühendisliği sorunları ve bunların çözüm yöntemlerini uygulama örnekleriyle birlikte tartışmak, bilime ve araştırmaya katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. 

Sempozyum 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesinde yapılacaktır.

SEMPOZYUMA GİRİŞ VE KONULARI

Giriş 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 44. Çalışma Dönemi takvimi içerisinde yapılması planlanan 6. Geoteknik Sempozyumu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi yürütücülüğünde 26-27 Kasım 2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki alanlarla ilgili bilimsel etkinlik düzenlemeyi ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı toplumsal bir görev saymakta, çalışma programını bu hedefe uygun hazırlamakta ve olanaklarını bu doğrultuda seferber etmektedir. Özel bir konu olarak Geoteknik, inşaat mühendisliği uygulamalarının ve mesleki disiplinler arasındaki eşgüdümün olmazsa olmazı bir öneme sahiptir.
Geoteknik Sempozyumu, üniversitelerimizin de desteğiyle inşaat mühendisliği, Geoteknik Anabilim Dalı bakış açısıyla, her türlü zeminde yapı üretiminin mümkün olduğunu gösterecektir. Deprem tehlikesi altındaki bir ülkenin inşaat mühendisleri olarak; hayati önemi olan bu konunun sempozyum formatında ve derinliğinde ele alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ifadenin tek bir okuması bulunmaktadır: Geoteknik sempozyumu en geniş yelpazeyle toplanmalı, ihtiyaç duyulan tartışmalar gerçekleştirilmeli, sempozyum zemininde açığa çıkacak olan mesleki zenginlik ve birikim, topluma güvenli yapılar ve dolayısıyla güvenli yaşam olarak dönmelidir.6.GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 

A SALONU

26 Kasım 2015 Perşembe


08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 Açılış Konuşmaları 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL “SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ” 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

A1 OTURUMU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cavit ATALAR 
11:00 – 11:10 Rasin Düzceer, Alp Gökalp, Şenol Adatepe Avrasya Tüneli TBM Giriş ve Çıkış Yapıları Kazı Destek Sistemi Uygulamaları 
11:10 - 11:20 Orhan Esat İnanır, Müge İnanır Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri-I Deformasyon Gözlemi (İnklinometre ve SAA) 
11:20 - 11:30 Okan Önal, Gürkan Özden Bir Dolgu Şevin İnsansız Hava Aracı Kullanılarak Modellenmesi 
11:30 – 11:40 Deniz Ülgen, Selman Sağlam, Mehmet Yener Özkan Rijit Bir Yeraltı Yapısının Dinamik Yükler Altındaki Tepkisinin Santrifüj Deneyi ile Değerlendirilmesi 
11:40 – 11:50 Halil Murat Algın, Arda Burak Ekmen NATM Tüneli ile Kazıklı Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi 
11:50 - 12:00 Mohammad Ahmadi–Adli, Nejan Huvaj, Kartal Toker Yağmurla Tetiklenen Heyelanların Önceden Tahmini: Bir Laboratuvar Model Çalışması 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK “KENTSEL DÖNÜŞÜM ATIKLARININ YOL İNŞAATINDA KULLANIMI” 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID “NUMERICAL MODELLING IN GEOTECHNICAL ENGINEERING” 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası 

A2 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal ÇOKÇA 
14:45 – 14:55 Bertan Özdemir, Burak Evirgen, Ahmet Tuncan, M. İnanç Onur, Mustafa Tuncan Zemin Donatıları ile Güçlendirilmiş Şevlerin Değerlendirilmesi 
14:55 – 15:05 İlkay Tonyalı, Çağlar Horoz, Serkan Çağlar Jet Grouting Yöntemi ile Zemin Islahı Sonrası Parametre Değişimlerinin Değerlendirilmesi 
15:05 – 15:15 Cihan Cengiz, İsmail Emrah Kılıç, Erol Güler Geosentetik Donatılı Taş Kolonlarla Desteklenen Bir Toprak Seddenin Farklı Sönümleme Modelleri ile Analizleri 
15:15 – 15:25 Zeynep Çekinmez, Orhan Erol Yüzer Tip Taş Kolonlarda Oturma Azaltım Oranı Üzerine Deneysel Bir Çalışma 
15:25 – 15:35 Emre Çeçen, Omar Ibrahim Hussein Zayıf Zeminlerde Uygulanan Taş Kolonların İyileşme Etkisinin Sayısal Analizi
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER “YÜKSEK KAPASİTELİ ANKRAJLARIN TASARIM VE UYGULAMASI” 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

A3 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan EROL 
16:45 – 16:55 Ece Kurt Bal, Lale Öner Darbeli Kırmataş Kolonlar (Dkk) ile İyileştirilen Atıksu Arıtma Tesisi Sahasında Oturma Davranışının Gözlemlenmesi 
16:55 – 17:05 Eyyüb Karakan, Arzu Okucu, Banu Yağcı Geotekstil Donatılı Killerin Gerilme Şekil Değiştirme ve Dayanım Parametrelerinin İncelenmesi 
17:05 – 17:15 Kubilay Keleşoğlu, Caner Durmuş Taş Kolonlarla İyileştirilmiş Yumuşak Zeminlerde Temel Rijitliğinin Etkisi 
17:15 – 17:25 Abdülaziz Özdemir, Gizem Mısır, Mustafa Laman Derin Karıştırma Yöntemi ile Zemin İyileştirmesi 
17:25 – 17:35 Anoosheh Iravanian, Huriye Birsel Sıkıştırılmış Kum Bentonit Karışımının Çekme-Eğilme-Serbest Basınç Dayanımı İlişkilendirilmesi ve Çimento Katkının Etkisi 
17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT “TÜRKİYE’DE YÜKSEK YAPILARDA ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ UYGULAMALARI” DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ “ÜSTYAPICI GÖZÜYLE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞ” 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PANEL “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ” Panel Başkanı; Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU (İstanbul Ü. –ZMGM) Panelistler; Prof. Dr. Erol GÜLER (Boğaziçi Ü.)

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 
A4 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ 

09:00 – 09:10 Hatice Çınar Şenlik, Hacı Bekir Kara Jet Grout Yöntemi ile Zemin İyileştirilmesine Ait Bir Vaka Analizi 
09:10 – 09:20 Zafer Gürsoy, Ender Başarı, Seda Durukan Körfez Bölgesi Çökelmiş Zeminlerin Kireç ve Çimento ile Islahı 
09:20 – 09:30 Mehtap Tunca, Abdil Ciddi, Şahin Çağlar Tuna, Ramazan Yıldız Derin Kazılarda Sayısal Analiz Sonuçları ile Gerçekleşen İksa Yanal Deplasmanlarının Mukayesesine İlişkin Bir Vaka Analizi 
09:30 – 09:40 Tahir Yıldız, Hüseyin Yıldırım, Hilmi Turan Durgunoğlu Aşırı Yüklemeler Altında Toprakarme İstinat Yapılarının Tasarımı 
09:40 – 09:50 Burak Evirgen, Mustafa Tuncan, Ahmet Tuncan Yapay Zemin Dondurma Yöntemi ile Örnek Modelleme Çalışması 
09:50 – 10:00 Tuğba Eskişar, Selim Altun Fiber Donatılı İnce Taneli Zeminlerin Mekanik Davranışlarının Serbest Basınç Deneyleri ile İncelenmesi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER “ULAŞTIRMA GEOTEKNİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR AGREGA UYGULAMALARI” 
11:00 – 11:30 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER “HİDROLİK YAPILARDA KARŞILAŞILAN GEOTEKNİK SORUNLAR” 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR “TÜBİTAK ARDEB ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU” 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN “DENİZ VE LİMAN YAPILARININ GEOTEKNİK TASARIMI” 
14:15 – 14:25 Ara 

A5 OTURUMU - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat AKBULUT 

14:25 – 14:35 M. Erdem İspir, Mazen C. İsmail Zada Kısa Kök Boyuna Sahip Yüksek Kapasiteli Ankrajların Zayıf Kayada Davranışları-Bir Vaka Çalışması 
14:35 – 14:45 İlhan Burak Duran, Ersin Arel, Akın Önalp Deniz Kenarında Yeraltı Otoparkı için 3-Boyutlu Analizler 
14:45 – 14:55 Serkan Üçer, Nebil Ergun Polimer ve Çelik Şeritli Donatılı Zemin Duvar Alternatiflerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma 
14:55 – 15:05 Esra Uray, Serdar Çarbaş, İ. Hakkı Erkan, Özcan Tan Harmoni Arama Algoritması ile Betonarme Konsol Dayanma Duvarlarının Optimum Tasarımı 
15:05 – 15:15 Mehmet Bahadır Bülbül, Gökhan Demi r Derin Kazılarda İksa Sistemlerinin Tasarımının ve Deformasyonlarının İncelenmesi 
15:15 – 15:25 Nazife Nilay Ağcaabat, Mehmet M. Berilgen Zemin Çivili Destekleme Sistemlerinin 2b Sayısal Çözümüne Sonlu Eleman Tipinin Etkisi 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 DAVETLİ KONUŞMACI 11 – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK “GEOSENTETİKLER KULLANILARAK ZAYIF ZEMİNLERİN, DOLGULARIN VE ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, TASARIMI VE UYGULAMALARI” 
16:10 – 16:20 Ara 

A6 OTURUMU – ŞEVLER, HEYELANLAR VE ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM 

16:20- 16:30 Sevil Kaçar, Saner Yurdumakan, Eyüp Şişman, Tümer Tombuloğlu, Serhan Özdoğan Erdemir Elmatepe Şev Stabilite Tasarımı 
16:30– 16:40 Selçuk Toprak, Volkan Helva, Özgür Ballı Çelik Boru Hattının Şev Hareketi Etkisi Altında Davranışı 
16:40 – 16:50 Onur Akay, Abdullah Tolga Özer Kumlu Şevlerin Sızma Kuvvetleri Altındaki Davranışlarının İki ve Üç Boyutlu Laboratuar Fiziksel Modelleri ile Araştırılması 
16:50 – 17:00 Mustafa Kubilay Keleşoğlu Sürşarj Etkisindeki Şevlerde Üç Boyutlu Göçme Mekanizması 
17:00 – 17:10 Hasan Fırat Pulat, Yeliz Yükselen Aksoy Sentetik ve Doğal Kentsel Katı Atıkların Kayma Mukavemetinin Büyük Ölçekli Direk Kesme Deneyleriyle İncelenmesi 
17:10 – 17:20 Fatih Işık, Rahim Kağan Akbulut, Ahmet Şahin Zaimoğlu, Seracettin Arasan Kil Zeminlerin İyileştirilmesinde Atık Doğal Liflerin Kullanılabilirliği 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

A7 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA 

17:35- 17:45 Kaan Dal, Murat Örnek, Yakup Türedi Donatılı Zemine Oturan Kare Kesitli Temellerde Eksantrisite Etkisinin Araştırılması 
17:45 – 17:55 Waldemar Pauls, Ogul Doygun, Stephan Westhus Geosentetik Donatılı Dolgu İstinat Duvarları ve Köprü Ayakları 
17:55 – 18:05 Mehmet Salih Keskin Geogrid Donatılı Kohezyonsuz Zeminlere Gömülü Ankraj Plakalarının Çekme Davranışının İncelenmesi 
18:05 – 18:15 Hüseyin Suha Aksoy, Mesut Gör, Esen İnal FRP Kazıklı Radye Temellerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi 
18:15 – 18:25 Anıl Ekici, Mustafa Erdem İspir, Aslı Çevik Zayıf Kayaçlar ve Ara Seviye Geomateryaller için Temel Kazığı Tasarımı - Bir Vaka Analizi 
18:25 – 18:35 Onur Yankı, Recep İyisan Kazık Taşıma Kapasitesinin İki Yönlü Statik Yükleme Deneyleri ile Belirlenmesi 
18:35 – 19:00 KAPANIŞ 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI - B SALONU 

26 Kasım 2015 Perşembe 

08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (Açılış Konuşmaları) 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL) 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

B1 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem AKGÜNER 

11:00 – 11:10 Gizem Mısır, Fatih Yaldız, Mustafa Laman, Şenol Karakayalı Liman Yapısında Kazık Yükleme Deneyi 
11:10 - 11:20 Ayşe Alagöz, Murat Can Özdemir, Ekin Ekizce, Osman Sivrikaya Kazıklı Radye Temel Tasarımı ve Modellenmesi 
11:20 - 11:30 Erdal Uncuoğlu Tabakalı Zemine Oturan Kare Temellerin Taşıma Gücü 
11:30 – 11:40 Burhan Avci, Ayhan Gürbüz Yüzeysel Temellerin Yatak Katsayısı ile Tasarımı 
11:40 – 11:50 Yavuz Yenginar, Özcan Tan Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazığın Eksenel Yük Altındaki Yük-Oturma Davranışının Model Deneylerle Araştırılması 
11:50 - 12:00 Yavuz Yenginar, Özcan Tan Kumlu Zeminlerdeki Tekil Kazıkların Sürtünme Direncinin Deneysel Olarak Belirlenmesi 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK) 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID) 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası

B2 OTURUMU - TEMEL MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur BOZBEY 

14:45 – 14:55 Tuğrul Sadıklar, Sabriye Banu İkizler, Aysel Şeren, Seda Öztürk, Zeynep Öğretmen Aydın Tarihi Binaların Temel Sistemlerinin GPR (Yer Radarı) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi: Surp Garabet Kilisesi Örneği 
14:55 – 15:05 Buse Emirler, Mustafa Laman Farklı Geometriye Sahip Plakalı Ankrajların Çekme Kuvveti Etkisinde Davranışının İncelenmesi 
15:05 – 15:15 Emrah Dağlı, Ömer Faruk Çapar, Ayşe Bengü Sünbül Analitik ve Sayısal Yöntemler ile Kumlu Zeminlerin Taşıma Gücünün Belirlenmesi 
15:15 – 15:25 Murat Olgun, Yavuz Yenginar, Bekir Fidan Kuru ve Doygun Kumlardaki Tekil Kazığın Yük-Oturma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi 
15:25 – 15:35 Eriş Uygar, Hugh Brocklebank, Peter Sharp Kumlu Zeminlerde Sığ Temellerin Oturma Hesaplarında Düşük Sünme Modülünün Uygulanması 
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER) 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

B3 OTURUMU - DERİN KAZI VE İKSA YÖNTEMLERİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Şahin ZAİMOĞLU 

16:45 – 16:55 Lars Vollmert, Ogul Doygun, Stephan Westhus Geosentetik Donatılı Yük Transfer Platformları - Teori ve Uygulama 
16:55 – 17:05 Kübra Erdem, Ezgi Karabacak, Nuray Yasavul, Osman Sivrikaya Derin Kazı Modellemesi ve Maliyet Hesabı 
17:05 – 17:15 Ömer Faruk Usluoğulları, Esra Subaşı Duman, Hakan Şahin Üç Boyutlu Sonlu Eleman Analizleri Kullanılarak Ankrajlı Kazık ile Destekli Şev Performansının İncelenmesi 
17:15 – 17:25 Gülay Uysal Akın, Ender Başarı, Seda Durukan, Zafer Gürsoy Derin Kazı ve Derin Kazı İksa Yöntemleri 
17:25 – 17:35 Saner Yurdumakan, Eyüp Şişman, Tayfun Ünver, Serhan Özdoğan, Sevil Kaçar Erdemir Elmatepe Şev Islahı Pasif Ankraj Zemin Çivisi ve Mini Kazık-Kalıcı Ankraj Saha Uygulaması 
17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT) PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ) 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (PANEL - “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ”) 
20:30 SEMPOZYUM KOKTEYLİ

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 

B4 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aykut ŞENOL 

09:00 – 09:10 Zülküf Kaya, Aykut Erol, Şebnem Yaltır, Erdal Uncuoğlu, Hacı Bekir Kara Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
09:10 – 09:20 Zuheir Karabash, Ali Fırat Çabalar, Nurullah Akbulut Biyopolimer Katkılı Bir Kil Örneğinin Kompaksiyon ve Serbest Basınç Deneyleri ile İncelenmesi 
09:20 – 09:30 Seracettin Arasan, Hakan İkiz Polimer, Kimyasal ve Katkılar ile Modifiye Edilmiş Uçucu Küllerin Katı Atık Depolama Alanı Şiltesi Olarak Kullanılabilirliği 
09:30 – 09:40 Tuğçe Özdamar Kul, Ali Hakan Ören Sızıntı Suyunun Zeolitin Hidrolik İletkenliği Üzerine Etkisi 
09:40 – 09:50 Ali Sinan Soğancı, Özden Soğucaklı Özkan Çimento Stabilizasyonu ile Konya-Ahi Bölgesindeki Kil Zeminlerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi 
09:50 – 10:00 Selçuk Bildik, Mustafa Laman Kum Zemine Gömülü Borularda Oluşan Gerilmelerin Deneysel Olarak İncelenmesi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER) 
11:00 – 11:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER) 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR) 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN) 
14:15 – 14:25 Ara 

B5 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Önder ÇETİN 

14:25 – 14:35 Mustafa Özer, Talat Kasım Yavuz Zeminlerin Hacimsel Büzülme Limitinin Parafin Kaplama Yöntemiyle Belirlenmesi 
14:35 – 14:45 Zülal Akbay Arama, Safiye Feyza Çinicioğlu Tabakalanmış Killi Zeminler Üzerinde Yer Alan Dolgularda Kritik Yükseklik 
14:45 – 14:55 Hüseyin Yıldırım, Ayşen Çelebi Düşey Gerilme Etkisindeki Dairesel Alanın Çevre Bölgesindeki Oturmalar 
14:55 – 15:05 Murat Türköz, Hasan Tosun, Hasan Savaş Sıkıştırılmış Zeminlerin Şişme Potansiyelinin Belirlenmesinde Direkt Yöntemler 
15:05 – 15:15 Ahmet Talha Gezgin, Özer Çinicioğlu Pasif Zemin İtkisinin Genleşim Açısına Bağlı Hesaplanması ve Kenetlenme Gerilimi Kavramı
15:15 – 15:25 Evren Kırnıç, Mustafa Akgün, Cavit Atalar, Özkan Cevdet Özdağ, Yaprak İpek Mikrotremor Quası Transfer Spektrumları Pik Genlik Periyot Değerleri İle Zemin Deformasyon Değişimlerinin Tanımlanması 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK) 
16:10 – 16:20 Ara 

B6 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat OLGUN 
16:20- 16:30 Abdulazim Yıldız, Minna Karstunen, Mohammad Rezania, Zhen Yu Yin Killerin Zamana Bağlı Davranışı ve Yeni Gelişmeler 
16:30– 16:40 Akın Önalp, Ersin Arel Türkiye Geoteknik Mühendisliği’nde Zemin ve Kaya Mekaniğinin Yeri 
16:40 – 16:50 Mustafa Yıldız, Engin Erayman, Uğur Çavuş, Ali Yıldız Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajlar ve Türkiye'deki Uygulamaları 
16:50 – 17:00 Haluk Işık, Ali Fırat Çabalar Koni Penetrasyon Testi Yöntemiyle Bazı Zemin Özelliklerinin Nümerik Analizi 
17:00 – 17:10 Akın Önalp, Ersin Arel, İlhan Burak Duran Aşırı Konsolide Killerin Mekanik Özelliklerinin Laboratuvar ve Presiyometre Deneyleri İle Değerlendirilmesi 
17:10 – 17:20 Yusuf Erzin, Deniz Türköz, Yeşim Tuskan Farklı Ege Kumlarının Kalifornia Taşıma Oranı (CBR)'ın Kolayca Belirlenen Zemin Özelliklerinden Tahmini 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

B7 OTURUMU - ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU 

17:35- 17:45 Volkan Kalpakcı, Şevki Öztürk, Gökhan Yaman, Mehmet As Jipsli Zeminlerde Gözlenen Heyelan Hareketleri ve Alınan Önlemler Üzerine Bir Vaka Analizi 
17:45 – 17:55 Gökhan Çevikbilen, Berrak Teymur, Ümit Karadoğan, Hatice Merve Başar, Sönmez Dağlı, Pembe Özer Erdoğan, Barış Güzel, Leyla Tolun Kaba Daneli Deniz Dibi Tarama Malzemelerinin Geoteknik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
17:55 – 18:05 Volkan Emre Uz, Mehmet Saltan, İslam Gökalp Granüler Yol Malzemelerine Uygulanan DCP, CBR ve MR Test Sonuçlarının Karşılaştırılması 
18:05 – 18:15 Hüseyin Yıldırım, Ayşen Çelebi Bir ve Üç Boyutlu Konsolidasyon Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
18:15 – 18:25 Taha Taşkıran, Serhan Savur Deponi Alanlarında Geçirimsizlik Tabakasının Hidrolik Özelliklerinin İncelenmesi ve Diyarbakır Katı Atık Depolama Alanı Örneği 
18:25 – 18:35 Ahmet Demir, Talha Sarıcı, Bahadır Ok, Baki Bağrıaçık, Sefer Ercan Epsileli Zeminlerin Mukavemet Parametreleri Üzerinde Kesme Kutusu Deneyinin Boyut Etkisi 
18:35 – 19:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (KAPANIŞ) 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

6. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU PROGRAMI - C SALONU 

26 Kasım 2015 Perşembe 

08:00 – 08:45 KAYIT 
08:45 – 09:50 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (Açılış Konuşmaları) 
09:50 – 10:00 Ara Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyza ÇİNİCİOĞLU 
10:00 - 10:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Atilla ANSAL) 
10:45 - 11:00 Çay-Kahve Arası 

C1 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selim ALTUN 
11:00 – 11:10 Ali Ateş, İnan Keskin, Nihat Sinan Işık, Mehmet Orhan Düzce İlinde (Gölyaka) Kat Yüksekliği Belirlenmesi Araştırmalarında Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Kullanılması: Düzce Örneği 
11:10 - 11:20 Berna Unutmaz Tünel Çevresi Zeminlerinin Deprem Sonrası Davranışı 
11:20 - 11:30 Makbule Ilgaç, H. Tolga Bilge, Kemal Önder Çetin Sismik Zemin Sıvılaşması Tetiklenme Bağıntılarının Kıyaslamalı Değerlendirmesi 
11:30 – 11:40 Hamza Güllü, Recep İyisan Sismik Tehlike Analizi İçin Mantık Ağacı Yaklaşımı 11:40 – 11:50 Mustafa Akgün, Cavit Atalar, Atilla Uluğ, Mehmet Utku, Ulubey Çeken, Oya Pamukçu, Tolga Gönenç, Özkan Cevdet Özdağ Zemin, Mühendislik, Sismik Ana Kaya Modelleri ile Gözlemsel Quasi ve Kuramsal Zemin Transfer Fonksiyon Hesaplamaları 
11:50 - 12:00 M. Kerem Ertek, Gökhan Demir, S. Banu İkizler Samsun İli Atakum İlçesindeki Bir Alanda Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi 
12:00 - 12:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa LAMAN 
12:15 – 12:45 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet AYDİLEK) 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol GÜLER 
13:45 – 14:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Fathey ELSAID) 
14:30 – 14:45 Çay-Kahve Arası

C2 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hanifi ÇANAKÇI 

14:45 – 14:55 Koray Cihan, Yasemin Er, Seçkin Aydın, Karacasu Barajı Eşdeğer Lineer Dinamik Analizi ve Kalıcı Deformasyon Tahminleri 
14:55 – 15:05 Mehmet İnanç Onur, S. Umut Umu, D. Volkan Okur, Mustafa Tuncan, Ahmet Tuncan Rezonant Kolon Deneyi ile Temiz Kum Zeminlerde P ve S Dalga Hızlarının Tespiti 
15:05 – 15:15 Selman Sağlam, Sadık Bakır Tekrarlı Yükler Altında Doygun Siltlerin Davranışı 
15:15 – 15:25 Zülküf Kaya, Ayfer Erken Adapazarı Zeminlerinin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı 15:25 – 15:35 Ertal Bol, Mustafa Özsağır, Sedat Sert, Aşkın Özocak Siltli Zeminlerin Dinamik Özellikleri 
15:35 – 15:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet TUNCAN 
15:50 - 16:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Rasin DÜZCEER) 
16:30 – 16:45 Çay-Kahve Arası 

C3 OTURUMU - GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hamza GÜLLÜ 

16:45 – 16:55 Gökhan Özdemir, Bilge Siyahi, Ömer Berat Polat Geoteknik Tehlikeler Açısından Bir Yerleşim Bölgesinin İncelenmesi 
16:55 – 17:05 Onur Toygar, Deniz Ülgen Hendek Tipi Dalga Bariyerlerinin Titreşim Yalıtımına Etkisinin Saha Deneyleri ile İncelenmesi 
17:05 – 17:15 Selda Durmaz, Deniz Ülgen Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki İvme Tepkilerinin İncelenmesi 
17:15 – 17:25 Cavit Atalar, Braja M Das, Mustafa Akgün, Hilmi Dindar, Özkan Cevdet Özdağ, Yaprak İpek Kıbrıs Zeminlerinin Özellikleri ve Quasi Transfer Spektrumları ile İlişkisi 
17:25 – 17:35 Ahmet Demir, Erol Tutumluer, Baki Bağrıaçık, Talha Sarıcı, Bahadır Ok Güçlendirilmiş Temel - Alt Temellerin Tekrarlı Yükler Altındaki Performansının Değerlendirilmesi 17:35 – 17:50 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN 
17:50 – 18:40 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Dr. Ş. Şeref POLAT) PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. A. Kubilay SAVAŞERİ) 
18:40 – 18:50 Ara 
18:50 – 20:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (PANEL - “GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ZEMİN ETÜT YÖNETMELİĞİ”) 
20:30 SEMPOZYUM KOKTEYLİ

27 Kasım 2015 Cuma 

08:30 – 09:00 Çay-Kahve Arası 

C4 OTURUMU – ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE ZEMİN DAVRANIŞI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ 

09:00 – 09:10 Emirhan Sancak, Özer Çinicioğlu Geoteknik Tasarımlarda İçsel Sürtünme Açısının Belirlenmesi 
09:10 – 09:20 Güner Salihi, Yüksel Yılmaz, İlkay Tonyalı Teorik ve Ampirik Yaklaşımlarla Elde Edilen Kazık Oturma Değerlerinin Arazi Yükleme Deneyi Sonuçları ile Kıyaslanması 
09:20 – 09:30 Hüseyin Suha Aksoy, Esen İnal, Mesut Gör Dere Kumu ve Kırmataş Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu ile Üretilen Numunelerin Basınç Dayanımı Değişimleri 
09:30 – 09:40 Çağdaş Arda, Ali Reza Zafarani, Selçuk Bildik, Özer Çinicioğlu Kohezyonsuz Zeminlerde Aktif Göçme Yüzeyi Geometrisi 
09:40 – 09:50 Ali Hilmi Volkan Özdemi r Adana İli Sarıçam İlçesi 33.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum Alanı İnşaatı Yapım İşi Yapı Yüklerinin Taşıyıcı Kaya Birimlerine Aktarılması 
09:50 – 10:00 Mustafa Tolun, Mustafa Laman Eksenel Yüklü Tekil Kazığın Farklı Yöntemlerle Sayısal Analizi 
10:00 – 10:15 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan TAN 
10:15 – 11:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Erol TUTUMLUER) 
11:00 – 11:30 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER) 
11:30 – 11:45 Çay-Kahve Arası 
11:45 – 12:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Uzm. Burak DÜNDAR) 
12:15 – 12:45 Ara 
12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ 

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayfer ERKEN 
13:45 – 14:15 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN) 

14:15 – 14:25 Ara 

C5 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT 

14:25 – 14:35 Emrah Dağlı, Ömer Faruk Çapar, Gamze Bilgen TS En 14227-11 Standardının Kireç İle Zemin Islahında Kullanımı 
14:35 – 14:45 Ahmet Tuna Cömert, Nazile Ural Mermer Tozunun Kil Zemin Özelliklerine ve CBR’a Etkisi 
14:45 – 14:55 Muhammet Çınar, Hanifi Çanakcı, Fatih Çelik Çimento Katkılı Grout’un Reolojik Özellikleri Üzerinde Pirinç Kabuğu Tozunun Etkisinin İncelenmesi 
14:55 – 15:05 Selda Ghabaee, Aykut Şenol, Hasan Yıldırım Kireç ile Stabilize Edilmiş Bentonitin Kür Süresinin Mukavemet Üzerindeki Etkisi 
15:05 – 15:15 Oğuzhan Ataşalar, Halil Orhun Canatan, M Murat Monkul, Yeliz Yükselen Aksoy İzmir Körfezi Tarama Zemininin Kireç ve Uçucu Kül ile Stabilizasyonu 
15:15 – 15:25 İlyas Özkan, Erdal Çokça Fosfojips Kullanarak Şişen Zeminlerin Stabilizasyonu 
15:25 – 15:40 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN 
15:40 – 16:10 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. (DAVETLİ KONUŞMACI – İnş. Yük. Müh. Hakan ÖZÇELİK) 
16:10 – 16:20 Ara 

C6 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Doç. Dr. S. Banu İKİZLER 
16:20- 16:30 Semet Çelik, Babak Karimi Ghalehjough, Payam Majedi, Suat Akbulut Mikronize Kil Katkılı Çimento Enjeksiyonunun Granüler Zeminlerin Geçirimliliğine Etkisinin Araştırılması 
16:30– 16:40 Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü Atıksu Çamuru Külü ile Kaba Daneli Zemin Karışımının CBR Performansının İncelenmesi 
16:40 – 16:50 Beste Selekoğlu, M. Merve Akbulut, Mustafa Çetiner, Murat Örnek, Yakup Türedi Çelikhane Cürufu Katkılı Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması 
16:50 – 17:00 Zeynep Neşe Kurt Albayrak, Suat Akbulut Farklı Polimerlerle Modifiye Edilmiş Bir Hidrofob Kilin Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması 
17:00 – 17:10 Saadet Arzu Berilgen, Begüm Turan Haliç Tarama Çamurunun Geotekstil Tüpler ve Polimer Katkılar Yardımıyla Susuzlaştırılması 
17:10 – 17:20 Diyar İ smail Hassan, Ali Fırat Çabalar, Nurullah Akbulut Bir Kilin Atık Granit Kırığıyla İyileştirilmesi 
17:20 – 17:35 Çay-Kahve Arası 

C7 OTURUMU - ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nejan HUVAJ 

17:35- 17:45 İrem Kalıpcılar, Ali Mardani-Aghabaglou, Gözde İnan Sezer, Alper Sezer, Selim Altun Çimento Stabilize Kilin Sülfat Etkisi Altında Dayanım ve Geçirimlilik Özellikleri 
17:45 – 17:55 Süleyman Gücek, İsmail Zorluer Katkılı Zemin İyileştirmede Kür Süresi ve Zemin Suyunun Etkisi 
17:55 – 18:05 Halil İbrahim Fedakar, Hamza Güllü Atıksu Çamuru Külü Kullanımının İri Daneli Zeminin Kompaksiyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 
18:05 – 18:15 Fatih Çeli k, Hanifi Çanakcı, Muhammet ÇINAR Çimento Katkılı Grout’un Reolojik ve Akışkanlık Özelliklerine Pirinç Kabuğu Külünün Etkisi 
18:15 – 18:25 Ahmet Arslan, Gizem Güvel, Suphi Civelek, Selçuk Bildik Zemin Çivisi ve Ankraj Sistemlerinin Derin Kazılarda Kullanımı Üzerinde Vaka Analizi 
18:25 – 19:00 PROGRAM A SALONUNDA DEVAM ETMEKTEDİR. 
19:30 AKŞAM YEMEĞİ

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar