3 Nisan 2013 Çarşamba

Geoteknik Sözlüğü (A)


AASHTO Zemin Sınıflandırması
Genel olarak otoyol tasarımı ve inşası hakkında   bir zemin sınıflandırma sistemi.

Aktif Yer Basıncı
Zemin tarafından; istinat duvarı zeminden uzaklaşırken, istinat duvarına uygulanan  yatay gerilmedir.

Aktif (Rankine) Bölgesi
İstinat duvarının arkasında akma düzleminin üstünde bulunan alan.

Aktiflik
Plastisite indisinin kilin ağırlığına yüzdesel oranı. Bu özellik kil türü ile korelasyon gösterir.


Adhezyon
Zemin ve yapı arasındaki burkulma direncidir ( mesela çelik, beton veya ahşap kazıklar; bir istinat duvarında…)

Alüvyal Zeminler
Akarsular veya yağmur sularının vadilere taşıyarak oluşturduğu zeminler.

AASHTO
Zeminlerin tane büyüklüğü, likit limit ve plastisitelerine bağlı bir sınıflandırma sistemi.

Anizotropik
Değişik yönlerde farklı özellikler sergileyen zemin kütlesi. Genellikle permeabilite veya gerilme-burkulma özelliklerine değinir.

Akifer
Görece yüksek permeabiliteye sahip zemin tabakası; zemin veya kayanın su-dayanımlı tabakası.

Artezyen
Suyun piyezometrik yüzeyinin zemin seviyesinin altında yer alması durumunda oluşan durum.

Atterberg Limitleri
Yarı-katı, plastik veya likit zeminin su içeriğinin zemine geçişi ile ilgilidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar