8 Nisan 2013 Pazartesi

Geoteknik Sözlüğü (M)


Makine Temel
Dönen veya darbeli makineler ile oluşturulmuş düzenli veya düzensiz titreşim yüklemeleri alan temel.

Mat Temel
Radye temel olarak da isimlendirilir. Binanın kapladığı alanın tabanını oluşturan tabanda bulunan yapısal levha. Sıkıştırılabilir zeminlerde avantajlıdırlar çünkü bina yükleri büyük bir alana dağıtılmaktadır. Zemin kabarmasına karşı da ekstra dayanım oluştururlar.

Maksimum Kuru Yoğunluk
Proctor testi ile elde edilen zemin özelliği. %100 kompaksiyon durumundaki zeminin yoğunluğu.


Metamorfik
Sıcaklık ve/veya basınç ile başkalaşıma uğramış volkanik veya tortul kayalar. Kuvarsın kuvarsite dönüşmesi, şeylin arduaza dönüşmesi vb.

Mikrokazık
Görece küçük çaplı kazıklardır.

Modifiye Proctor
Zeminlerin kuru yoğunluğu ile optimal nem oranını bulmak için yapılan laboratuvar deneyleridir. Deney sonuçları sahadaki rölatif kompaksiyonu tahmin etmek için kullanılır. Zeminler laboratuvarda 5 tabakada 10 poundluk çekicin 18 inçten düşürülmesi ile kompakte edilir.

Mohr Çemberi
Akma bölgesindeki gerilmeleri belirlemek için üç ekseni deneyle elde edilen gerilmeler ( esas gerilmeler) kullanılarak elde edilen çember.

Montmorillonit
Su kapsayacılığı çok fazla olan bir kil. Doymuş hali orijinal hacminin 20 katına kadar çıkabilir. 2 silika ve bir alüminyum atomunun tekrarlı molekül yapısındadır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar