4 Ocak 2016 Pazartesi

Zemin İncelenmesinin Amacı

ZEMİN İNCELENMESİNİN AMACI
Bütün İnşaat Mühendisliği yapılarında yapımdan önce arazinin incelenmesi şarttır. Bu gibi bir araştırmada hedeflenenler şunlar olabilir:

a)      Uygunluk: Dizayn edilen yapı için arazi ve çevre etkilerinin uygunluğu kontrol edilir.

b)      Dizayn: Geçici işlerle beraber dizayn edilen ana yapının yeterli ve ekonomik tasarımı için bilgi toplamak amaçlanır.

c)       Yapım: En ideal yapım yöntemi planlanır. Zemin ve diğer koşullar nedeniyle yapım aşamasındaki muhtemel güçlük ve gecikmeler önceden belirlenir. Yapımda kullanılacak malzeme ocaklarının seçimi, fazla ya da atık malzemenin belirlenmesi sağlanır.

d)      Değişikliklerin etkisi: Doğal olarak ya da yapılacak işin sonucu zemin ve çevre koşullarında olabilecek değişiklikler belirlenir. Bu değişikliklerin yapılacak yapıda, yakın yapılarda ve çevrede neden olacağı etkiler araştırılır.

e)      Arazi seçimi: Seçenek olması halinde farklı arazilerin göreceli uygunlukları veya arazinin farklı yerlerinin uygunluğu incelenir.

Yukarıdakilere ek olarak arazi araştırması mevcut yapıların güvenliği için, yatay ve düşey eklentileri için ve gözlenmiş bir göçmenin araştırılması için de gerekli olabilmektedir.

Zemin araştırması çoğunlukla ölçüm ve gözlemlerin de içerecek şekilde düzenlenir. Yapım öncesinde (örneğin kazılarda) ve yapım sonrasında (binalarda) tasarımın değiştirilmesi imkanını verir ve tasarımın doğrulanmasını sağlar.

Zemin araştırmalarının kabaca yapım maliyetinin %0.5 ile %1 arasında olduğu düşünülürse bu tür bir harcama yapmamanın sağlayacağı ekonominin, bundan vazgeçmenin getireceği risk yanında bir hiç kalacağı söylenebilir.Kaynak: S.Yıldırım; 2002; Zemin İncelenmesi ve Temel Tasarımı 

1 yorum :

  1. Enjoy free slots, blackjack, roulette and video poker from the top software program makers with no enroll needed. Play video poker at Casino.org with no sign-up, no registration and no obtain. If you’re new to the sport, learn on for steering on means to|tips on how to} play nicely as|in addition to} recommendation on the variations of free video poker video games. Practice over a dozen video poker video games on my new and improved video poker sport, available in single-hand and multi-play. We have taken great strides in creating an algorithm that helps determine the most effective video poker bonuses 카지노사이트 for players to take advantage of|benefit from|reap the benefits of} on-line. This bonus table takes into account several of} elements, together with wagering requirements, the amount supplied, whether the on line casino is reputable or not, and more.

    YanıtlaSil

Yorumlar