6 Haziran 2018 Çarşamba

Zemin Oluşumu Açısından Türkiye Jeolojisi

Birçok Avrupa ülkesinde jeolojik çalışmalar tamamlanarak 1:5000 ölçekli jeoloji haritaları yıllar önce tamamlanmasına rağmen Türkiye'de bu alanda bilimsel çalışmalara Cumhuriyetten sonra başlanması ve jeolojisinin karmaşıklığı nedeniyle bu ölçekte çalışmalar son dönemlerde hız kazanmıştır. 1: 100000 ölçekli jeoloji haritaları 1960'ların sonlarında hazırlanmış olup, 1:25000'likler ise içinde bulunduğumuz dönemde tamamlanmaktadır. Türkiye jeolojisi üzerine kapsamlı ilk eserin 1983'te yayınlandığı düşünülürse bu alanda hala yapılacak çalışmaların tamamlanmadığı kendinden anlaşılır. 

Türkiye'nin jeolojik yapısı Senozoikte ekisinde kaldığı Alpin orojenizinde belirmiştir. Büyük bir senklinalin oluşması Kuzeydeki Avrasya ile Güneydeki Afrika-Arabistan arasında Tetis Okyanusunun belirmesine neden olmuştur. Örneğin, Permiyende (250000000 yıl) bugünkü kıyı çizgileri geçerli olmak üzere, Anadolu'da deniz-kara konumunun bugünün tersi olduğu saptanmıştır. Sığ ve derin deniz çökelleri Türkiye'nin önemli bölümünü kaplarken, özellikle doğuda ve kuzeyde aktif deniz volkanizmaları egemen olmuştur. Daha sonra bunlar kıvrımlanarak su dışına çıkmışlardır. Günümüzde tektonik olayların etkisi dışında erozyon da yerkabuğunu şekillendirmektedir. 

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar